Høringssvar: Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven

FRI har sammen med en række organisationer afgivet høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget vil, hvis det bliver vedtaget, få stor betydning for virksomheder, da det giver mulighed for at kræve anmeldelse af fusioner, der normalt ikke er anmeldelsespligtige. Desuden vil det give myndighederne adgang til at undersøge - og regulere - markeder uden konkret mistanke om overtrædelser. Det er en meget vidtgående beføjelse, som begrænser virksomhedernes retssikkerhed. Herudover varsles et væsentligt højere bødeniveau end i dag. DI har sammen med FRI og en række andre organisationer i et fælles høringssvar gjort indsigelse imod forslaget. Efterfølgende har Danske Advokater, DI og Advokatsamfundet anmodet om foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg.

Du kan læse udkast til lovforslag, anmodning om foretræde og det fælles høringssvar her.