Høringssvar: Loft over indtægter fra elproduktion

FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar på en høring om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Læs høringssvaret her.