Høringssvar: Klimakrav i bygningsreglementet

FRI har fremsendt bemærkninger til ændring af BR i forbindelse med indførelse af krav til bygningernes klimapåvirkning – LCA-beregninger.

FRI bakker fuldt op om krav til bygningernes klimapåvirkning. Det er nødvendigt for at skabe momentum. Men den foreslåede regulering har også sine udfordringer. Dette har vi beskrevet i vores høringssvar. Nogle kan afhjælpes i teksten andre kræver, at der igangsættes og afsættes midler til en videre udvikling af målemetoder, som reelt sikrer en optimering af byggeriets klimaudledninger. Tak til alle FRI medlemmer som har bidraget til et fyldigt høringssvar. Ønsker du at høre nærmere om FRI’s arbejde eller ønsker du at deltage i arbejdet kontakt Majbritt Juul mj@frinet.dk.

Læs flere høringssvar

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.