Høringssvar: Loft over indtægter fra elproduktion

FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar på en høring om loft over indtægter fra elproduktion.

Læs høringssvaret her.