Høringssvar: Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald

FRI har den 14. marts afgivet høringssvar til Energistyrelsen vedrørende forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). Du kan læse høringssvaret her og eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalgssekretær for FRI’s Energiudvalg, Frederikke Vorborg på flv@frinet.dk.