Høringssvar: Prisloft på affaldsforbrændingsanlæg

FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar på en høring om prisloft på affaldsforbrændingsanlæg

Læs høringssvaret her.