Høringssvar: Problematisk forslag til ændring af konkurrenceloven

FRI har sammen med en række toneangivende organisationer sendt et fælles høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvori der skarpt tages afstand fra de foreslåede ændringer af konkurrenceloven.


 

Forslaget til lovændring er meget problematisk, idet det overimplementerer det direktiv (2019/1 af 11. dec. 2018), som danner grundlag for ændringen. Der lægges i lovforslaget bl.a. op til at kunne give bøder ved uagtsomme overtrædelser, indføre moderselskabsanvar, hæftelsesansvar for medlemmer af brancheforeninger, lempelse af forældelsesreglerne, udvidet mulighed for kontrolundersøgelser og - pligt til at fremlægge oplysninger, forhøjelse af tvangsbøder. Alt sammen stramninger, som mindsker virksomhedernes retssikkerhed.