Høringssvar: Problematisk forslag til ændring af konkurrenceloven

FRI har sammen med en række toneangivende organisationer sendt et fælles høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvori der skarpt tages afstand fra de foreslåede ændringer af konkurrenceloven.


 

Forslaget til lovændring er meget problematisk, idet det overimplementerer det direktiv (2019/1 af 11. dec. 2018), som danner grundlag for ændringen. Der lægges i lovforslaget bl.a. op til at kunne give bøder ved uagtsomme overtrædelser, indføre moderselskabsanvar, hæftelsesansvar for medlemmer af brancheforeninger, lempelse af forældelsesreglerne, udvidet mulighed for kontrolundersøgelser og - pligt til at fremlægge oplysninger, forhøjelse af tvangsbøder. Alt sammen stramninger, som mindsker virksomhedernes retssikkerhed.

Læs flere høringssvar

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.