Høringssvar: Revision af EU’s Bygningsdirektiv

FRI har afgivet input til regeringens bemærkninger til EU i forbindelse med revision af EU's bygningsdirektiv. FRI anbefaler, at bygninger i EU's bygningsdirektiv ses som en del af det samlede energisystem. Valg af energiforsyning skal vælges pga. samfunds- og privatøkonomiske analyser. Placering af energiforsyningen og effektiviseringen af energiforsyningen skal ske, hvor den er mest rentabel på/i bygningen eller i energisystemet. Direktivet bør stille krav til disse analyser, som kan danne grundlag for mindstekrav til værdier for bygningernes energieffektivitet. Derudover har FRI kommet med bemærkninger til regulering af bygningernes CO2e-aftryk. EU-kommissionen fremhæver i indledningen til direktivteksten, at CO2e-aftrykket fra bygninger i hele bygningens levetid skal reduceres som energiforbruget i bygningerne. Desværre indeholder direktivet kun ganske få rammer herfor. FRI anbefaler, at dette udfoldes væsentlig mere i den endelige direktivtekst, således der sker en harmonisering på tværs af EU. FRI har givet forslag hertil. Sidst men ikke mindst opfordre FRI til, at EU indtænker digitalisering i regulering af energieffektivitet og klimaaftryk i bygninger. Alt andet vil gøre omstilling til et energineutralt samfund for dyrt.

Forslaget foreligger i en engelsk sprogversion, som kan findes her.

Læs flere høringssvar

Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Debat: Europæisk Blue Deal – vand kan blive en styrkeposition for Europa
Vi har brug for en vidtgående, koordineret indsats på EU-niveau, hvis vi for alvor skal rykke på området, og sikre at vand bliver en styrkeposition for Europa, og ikke en hæmsko. Det kalder på en aftale. En europæisk Blue Deal, på linje med Green Deal. Det skriver Henrik Garver, FRI og Sue Arundale, EFCA i et debatindlæg.