Høringssvar: Screening af potentielle energiparker

FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar på en offentlig høring om regeringens screening af arealer til potentielle energiparker. I høringssvaret har udvalget bemærket, at der er behov for en større og tværgående koordinering og planlægning af Danmarks arealanvendelse og hermed også placering af kommende energiparker. Udbygning af energisystemet bør ske ud fra fastlagte objektive kriterier, som FRI gerne bidrager til at fastlægge.

Læs høringssvaret her.