Høringssvar: Statsligt udpegede energiparker

FRI’s energi- og klimaudvalg har afgivet høringssvar til lovforslag om statsligt udpegede energiparker. FRI har bl.a. henvist til tidligere høringssvar vedr. udpegning af arealer til potentielle energiparker, hvor behovet for national planlægning blev påpeget. FRI har sendt yderligere bemærkninger til lovforslaget, der bl.a. har fokus på placeringen af PtX-anlæg.

Læs begge høringssvar her.