Hvilke dagsordener er vigtige i et valg-efterår?

FRI Nyhedsmail uge 25 2022


 

Alt tyder på, at vi får et Folketingsvalg allerede i efteråret 2022. Derfor vil vi i FRI’s sekretariat bruge de kommende sommermåneder på at skærpe vores politiske budskaber – og vi vil allerede inden det kommende valg få drøftet relevante emner med politikere fra både ”rød” og ”blå” blok.

Den nuværende sikkerhedspolitiske og økonomiske situation har ændret den politiske spilleplade. Tror vi f.eks., at mangel på arbejdskraft fortsat er en generel samfundsudfordring om seks måneder? Eller vil det være en udfordring, vi som rådgiver- og ingeniør-virksomheder står mere alene med? Måske ser vi endda, at det kun er i særlige sektorer – eller inden for mere specifikke kompetencer, at vi mangler arbejdskraft.

De forhold, jeg særligt ser ændre den politiske spilleplade, frem mod et valg, er:

 • Stigende inflation
 • Begyndende recession
 • Energikrise
 • Pengene er brugt på Corona (så staten har begrænset økonomisk råderum)

I FRI har vi gennem 2021 og 2022 arbejdet med to politiske ”samfundskryds”, hvor vores udfordringer og behov som branche matcher de mere overordnede samfundsudfordringer. Det har været mangel på arbejdskraft og bæredygtighed og grøn omstilling.

Grundlæggende ser jeg ikke, at de to temaer vil være mindre relevante, eller udfordrende for FRI-virksomheder i de kommende måneder og år. Men jeg kan godt have en bekymring for, at de forsvinder eller nedtones som politiske samfundsdagsordner. De spørgsmål, vi stiller os selv, er:

 • Hvad betyder en recession for FRI-virksomhedernes behov for arbejdskraft? og for samfundets åbenhed overfor at styrke arbejdsudbuddet?
 • Hvad betyder en recession og det forhold, at ”pengene er brugt” for den politiske prioritering af bæredygtighed og grøn omstilling?

De af jer, som er aktive i FRI’s og DI’s udvalg, og som derfor deltog på vores ”FRI Udvalgsdag 2022” i tirsdags ved, at vi allerede har taget hul på det første punkt: vil det fortsat være mangel på arbejdskraft, der er vores største udfordring, når vi er et stykke inde i efteråret?

Et par tanker på de øvrige FRI budskaber:

 • Vi skal fastholde tempoet i infrastrukturplanen
 • Vi skal styrke rammerne for renovering og grøn omstilling af den almene boligsektor (bl.a. rammebeløbet bør hæves)
 • Vi kommer fortsat til at mangle (dygtige) ingeniører
  • De tekniske universiteter skal styrkes – og ikke udvandes eller udflyttes
  • Det bør gøres enklere at få dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark (bureaukratiet skal reduceres)
 • Udfasningen af gas til opvarmning skal fastholdes og accelereres
 • Vi skal fortsat kunne importere affald til vores effektive affaldsforbrændingsanlæg
 • Bæredygtighedskravene til nybyggeri skal fortsat indføres fra 1.1.2023, også selvom det kan virke bøvlet, og som en ekstra omkostning
 • Det kommunale anlægsloft er sænket mærkbart for 2023. Det er ikke nødvendigvis klogt… politisk bør det overvejes om kommunerne kan få bedre rammer udenom anlægsloftet, f.eks. ift. renovering af skoler, veje eller solide bæredygtigheds tiltag.
 • Og så et lidt mindre konkret, men alligevel vigtigt politisk budskab: vi har brug for, at ændringer i regler er gennemarbejdede og kommer i ordentlig tid, så vi ikke gentager frustrationerne med certificering ift. BR18 og nu også de meget sene vejledninger om CO2e- krav til nybyggeri. Kort sagt, der skal være ressourcer til at gennemføre ændringer – også hvis det kræver en øget brug af eksterne konsulenter.

Er der politiske udfordringer og rammebetingelser, som udfordrer jer. Eller som I ser som en risiko, når den politiske spilleplade er ændret, så tag kontakt til os i FRI’s sekretariat, og så tager vi det med i vores arbejde hen over sommeren, frem mod det næste Folketingsvalg. 

Henrik Garver