Presseklip: Nyt kodeks skal sikre fair udbud og styrke samarbejdet i byggeriet

Uge 2 2024

Nyt kodeks skal sikre fair udbud og styrke samarbejdet i byggeriet

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et kodeks for at mindske de transaktionsomkostninger, som medlemmer af begge organisationer oplever i forbindelse med udbud. Det nye kodeks gør op med fravigelser og urimelige aftalevilkår og skal sikre en mere fair og effektiv tilrettelæggelse af udbud i fremtiden.

Henrik Winther, formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI siger: 

- FRI og Danske Arkitektvirksomheder står sammen om at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for udbud og konkurrencer. Det vil være til glæde for bygherren, rådgiverne og hele samfundet. Byggeri er en holdsport. Det handler om tillid og samarbejde. Derfor skal vi væk fra de snærende kontrakter fyldt med mistillid, som kun skaber unødige ekstra omkostninger. (Licitationen, Dagens Byggeri, Bygtek)

Jo, der skal bygges mere nyt i store dele af verden – men med omtanke

Det kan forekomme at være den lette løsning at standse byggeriet for at reducere verdens CO2-udledning. Men det er at stikke hovedet i busken. I byggeriets klimakamp er det nødvendigt at udvikle og forfine sine våben, mens kampen endnu pågår. Det skriver flere medlemmer af dommerkomitéen bag prisen Årets Byggeri, heriblandt FRI’s adm. direktør Henrik Garver.(Årets Byggeri, Bygtek)

7 anbefalinger til ambitiøse klimakrav

Selvom der endnu ikke er gået et år siden, klimakravene i Bygningsreglementet, BR18, trådte i kraft, er forligskredsen bag Den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri nu ved at tage stilling til de kommende krav - og her er det nødvendigt med ambitiøs lovgivning. Chef for bæredygtighed i FRI, Majbritt Juul, forventer, at der senest den 1. februar 2024 lander en politisk aftale om nye, udvidede klimakrav i byggeriet, der skal gælde fra 2025. Og budskabet fra FRI er klart: En skærpet regulering er afgørende for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk end i dag. (Dagens Byggeri, Altinget)