Presseklip: Det er en myte, at internationale studerende bare forlader Danmark

Uge 31 2022

Det er en myte, at internationale studerende bare forlader Danmark

Det faldende optag af studerende til ingeniørfagene er bekymrende. Især fordi vi nærmer os nogle år med stadig mindre ungdomsårgange. Og hvor følgerne af udflytning af uddannelser og begrænsning af udenlandske studerende vil slå igennem. En undersøgelse fra DTU viser, at flertallet af de studerende, der er uddannet på DTU, ønsker at blive i Danmark. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, kalder det intuitivt tåbeligt, at vi i Danmark ikke ønsker at uddanne internationale studerende. (Licitationen)

 

Løsningen på faldet i studieoptaget findes

Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, finder udviklingen trist, men ikke overraskende, og han henstiller til, at man i stedet for at nøjes med at bekymre sig over tallene fokuserer på de mulige løsninger, der kan være:

- Det faldende optag ER bekymrende. Men bekymring løser ikke problemerne, og det faktuelle grundlag kan anskues på flere måder. Løsningen ligger i handling. Vi skal som samfund, som organisationer og som virksomheder blive endnu bedre til at understøtte gode studiemiljøer, siger Henrik Garver og uddyber: - Det er de politiske rammer omkring vores videregående uddannelser, ikke de unges studievalg, der er problemet. (Licitationen, BygTek, EstateMedia, CWatch, Dagens Byggeri)

Danske baneprojekter truet af prisstigninger på jern, stål, beton og olie

Prisstigninger på nøglematerialer til jernbanen risikerer nu at skubbe til en lang række projekter. Dansk Industri og FRI opfordrer politikerne for at åbne tegnebogen for at forhindre passagerflugt og fordyre projekterne yderligere. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, mener, at de projekter, der udsættes flere år, "med sikkerhed" vil blive endnu dyrere og desuden skubbe til planerne på andre projekter. Med den konsekvens, at jernbanerne taber yderligere passagerer og gods.

"Omkostningerne ved ikke at komme i mål vil være både samfundsøkonomisk og projektøkonomisk større end de direkte omkostninger, der følger af stigende materialepriser," siger han. (Ingeniøren)