Presseklip: Styrk byggeriet i Danmark med nationalt forskningscenter

Uge 35 2020

Styrk byggeriet i Danmark med nationalt forskningscenter

FRI har denne uge været medunderskriver af en kronik i Altinget om, at byggeriet mangler fokuseret forskning og uddannelse i ledelse og styring af byggeriets ofte meget komplicerede processer. Vi foreslår sammen med en række organisationer, at kræfterne på de forskellige universiteter samles centralt og at der tilføres flere midler. Der er god økonomi i at forske mere i de elementer, som styrker samarbejdet og de mange snitflader på de store byggeprojekter. Flere managementkompetencer vil være en investering i færre møgsager, hvor både tidsplaner og økonomi løber løbsk. Og det vil i sidste ende gavne både samfundsøkonomien og branchens image. (Altinget, Politiken Byrum, Dansk Byggeri, Værdibyg, Ejendomswatch)

Kommunerne bør lufte ud i folkeskolen

FRI’s formand Ib Enevoldsen har i denne uge været medforfatter på et debatindlæg i Jyllands-Posten om renoveringsbehovet på folkeskolerne, ikke mindst ift. indeklima. Debatindlægget tager bl.a. afsæt i det efterslæb, FRI påpegede i State of the Nation 2020. Men hvorfor er det så vigtigt med et ordentligt indeklima på folkeskolerne? Fordi elevernes indlæring og trivsel påvirkes negativt af for høj CO2-koncentration. Kommer der ikke mere fokus og handling på indeklimaproblemet, kan regningen hurtigt blive større i de kommende år. Efterslæbet vil vokse, og konsekvensen for indlæring og helbred kan koste samfundet dyrt på den lange bane. (Jýllands-Posten)

Stil krav om tilsyn med altaner

To farlige altanulykker på fire år har overbevist eksperter og fagfolk om, at det er nødvendigt med systematisk kontrol af gamle altaner. FRI står bag et bedre eftersyn med altaner. "Det er vigtigt, at man sikrer proportionerne og ikke undersøger altaner, som ikke er i risikogruppen. Her kan et indgribende syn reelt gøre mere skade end gavn, og samtidig vil det være misbrug af de konstruktionsingeniører, der har en tilstrækkelig viden, og som også har andre vigtige opgaver, udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Ingeniøren, MesterTidende)

Chrom i gammel maling bør undersøges til bunds

FRI opfordrer Arbejdstilsynet til at undersøge, om der findes chrom 6 i gammel maling i forbindelse med miljøsaneringsarbejde og nedrivningsarbejde. I et høringssvar skriver FRI, at 'der kan være udfordringer med at overholde grænseværdien ved nedrivningsarbejde og miljøsaneringsarbejde inden for bygge- og anlægsbranchen', men at det er 'uklart , hvor meget chrom 6, der frigives i luften under miljøsanering'. (A4arbejdsmiljø)