Presseklip: Certificeringsordningen virker efter hensigten – men kræver servicetjek

Uge 35 2023

Er certificeringsordningen et problem for bæredygtighed?

I den seneste tid bliver certificeringsordningen for brand og konstruktioner beskyldt for at være årsag til en markant stigning i brug af beton. Men det er en forfejlet kritik, som rammer skævt, skriver adm. dir. i FRI, Henrik Garver, i et debatindlæg i Sustain Report. Han åbner imidlertid, at kritikken kan åbne det nødvendige politiske rum, der gør, at branchen kan få et serviceeftersyn og en forandring af ordningen. (Sustain Report)

Certificeringsordningen virker efter hensigten – men kræver servicetjek

Der har i den forgangne uge, ikke mindst i Licitationen, været meget debat om certificeringsordningen for konstruktion. FRI mener, at det er et sundhedstegn, at man opdager fejl i tide. ”Vores hovedpointe er, at det er en del af ordningens troværdighed, at der er denne kontrol, som fanger ting i byggeriet, som ikke er udført efter forskrifterne”, udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver. (Licitationen)

Byggebranchen etablerer ny handletank for bæredygtighed

Den samlede danske bygge- og anlægsbranche etablerer nu Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, der består af over 50 repræsentanter fra værdikæden. Handletanken udkommer med en rapport, som skal identificere, hvilke konkrete grønne projekter branchen selv skal sætte i gang. FRI sidder med i både styregruppe, organisationsgruppe, kommunikationsgruppe og delt tovholder på arbejdsgruppe om data og digitalisering og på arbejdsgruppe om regler og rammer. (Børsen)

Byggeriets LCA-værktøj til dokumentation af CO2-aftryk

Den helt nye platform, LCAcollect, skal gøre det langt nemmere for alle i byggebranchen at indsamle de nu lovpligtige LCA-data for byggematerialer, der er nødvendige for at dokumentere et byggeris klimaaftryk. Det er Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Molio, der driver LCAcollect, og FRI sidder i styregruppe. (Licitationen)

Ny guide ønsker at gøre byggesagsbehandlingen mere gnidningsfri

Aktører på tværs af byggebranchen, heriblandt FRI, har udarbejdet en ny guide, der giver anvisninger til en mere effektiv forhåndsdialog mellem bygherre og kommune. Formålet er at klæde alle parter på til at skabe en bedre dialog og undgå spildprocesser. (Licitationen, Tekniq, MesterTidende)