Presseklip: Droppet altantilsyn betyder, at kollaps vil ske igen

Uge 46 2021

Droppet altantilsyn betyder, at kollaps vil ske igen

Byggebranchen er overrasket over, at boligministeren endegyldigt har droppet at indføre et tilsynskrav for de ældste og mest risikable altantyper. En ekstra informationsindsats, som ministeren lægger op til, vil ikke forhindre nye kollaps, lyder vurderingen. ”Det er virkelig uhensigtsmæssigt at gå bort fra ideen om et krav om altantjek. Særligt med den nyere viden om altaner – og viden om hvad det vil koste,” udtaler adm. direktør i FRI, Henrik Garver, med henvisning til, at den tilsynsform som er skitseret af Bolig- og Planstyrelsen, vurderes at kunne gennemføres med en gennemsnitlig pris på 1.240 kroner for udkragede altaner med udliggerjern og 330 kroner for udkragede armerede altaner. (FacilityTech)

Dårligt indeklima i landets folkeskoler

I en ny rapport, " State of the nation", lavet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, kan man blandt andet læse at 90 procent af de danske klasselokaler i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end de 1.000 ppm, som myndighederne anbefaler som øvre grænse. En stor del af problemet handler om manglende renovering af lokalerne.(Jammerbugt Avis, Gladsaxe Bladet)

Der bygges meget i Gladsaxe

FRI har udviklet et nyt værktøj til at skabe et overblik over det offentlige forbrug i de danske kommuner, der bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Kort sagt, viser det, hvor borgernes penge er blevet brugt, og det kan man jo så sammenholde med virkeligheden og se, om de to ting hænger ordentligt sammen. I en analyse af tallene for Gladsaxe Kommune kan man blandt andet læse, at Gladsaxe Kommune siden 2008 har haft en større vækst i forbruget på byggeri end gennemsnittet af danske kommuner, en meget stabil forbrugsudvikling på byggeri, og at kommunen har brugt væsentligt flere penge på byggeri og infrastruktur i denne valgperiode end i den forrige. (Gladsaxe Bladet)

Ingen kommunalvalgkamp uden veje som tema

Vejene i Danmark har det ikke for godt. Foreningen af Rådgivende Ingeniører undersøger hvert fjerde år vejenes tilstand og har senest givet dem karakteren “nogenlunde”, og kommunernes egne beregninger viser, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på 3,9 milliarder kroner på vores veje. Det er skidt for borgerne og dyrt for kommunekassen, for hullede veje er usikre og støjende og tilmed dyre; for det koster to til tre gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. FRI foreslår, at når vi skal rette op på og bygge veje, skal der altid stilles krav om miljøvaredeklarationer, så man tydeligt kan se klimabelastningen og gevinsten. Branchen står klar med deklarationerne og opfordrer kommuner og stat til at efterspørge dem. På den måde kan veje og anlæg komme til at tælle med i kommunernes klimaregnskaber. (Altinget)