FRI pressekommentar: Åbning for endeligt opgør med barrierer for sektorkobling

Erhvervslivets Klimaalliance har offentliggjort sine anbefalinger om, hvordan Danmark bedst kan udnytte mulighederne inden for sektorkobling. Adm. direktør i FRI, Henrik Garver, ser positivt på anbefalingerne.

Åbning for endeligt opgør med barrierer for sektorkobling

Erhvervslivets Klimaalliance, etableret af DI og Dansk Energi, har samlet 24 danske virksomheder, for at formulere et samlet bud på, hvordan Danmark bedst kan udnytte mulighederne inden for sektorkobling. I dag har alliancen offentliggjort sine anbefalinger til regeringen, Folketinget og embedsværket med henblik på politisk gennemførelse.

Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Henrik Garver ser positivt på anbefalingerne:

- En forudsætning for øget sektorkobling er, at vi fjerner unødvendig regulering og andre barrierer. Det er derfor positivt, at et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, herunder flere af rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI, har leveret en række konkrete anbefalinger til, hvordan man styrker sektorkoblingen. Det er ude i virksomhederne, at man oplever bøvlet, og derfor bør regeringen kigge nøje på anbefalingerne i deres arbejde med en national strategi for sektorkobling, siger Henrik Garver og fortsætter:

- Sektorkobling bliver afgørende for at sikre høj forsyningssikkerhed i det fremtidige energisystem, som vil bestå af vedvarende energikilder. Og det er helt centralt for den grønne omstilling, og for at vi kan nå 70 % reduktionsmålet i 2030. Og, målet om klimaneutralitet i 2050. I Danmark vil den væsentligste del af den vedvarende energi kommer fra kilder hvor produktionen fluktuerer efter vejret, og ikke efter forbruget, så som vind og sol. Så når det ikke blæser eller solen ikke skinner, må vi skabe en anden form for robusthed i systemet. Det er reelt kernen i sektorkobling. F.eks. ved at udnytte overskudsvarmen fra virksomheders produktion i fjernvarmesystemet, lagre energi i gas- og fjernvarmesystemet og boliger samt udnytte PtX-teknologiens fulde potentiale. Når vi viser, at vi kan det, så skaber vi de optimale vilkår for, at bl.a. danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kan udvikle og eksportere grønne løsninger til omverden til gavn for dansk økonomi og det globale klima. Men det kræver altså, at vi får gjort op med barriererne for øget sektorkobling. FRI og vores medlemsvirksomheder bidrager naturligvis også i den videre proces.

Læs hele rapporten fra Erhvervslivets Klimaalliance her

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.