FRI Pressekommentar: Almene renoveringer for 30 mia. kr. er rigtigt set

I sin 1. maj tale på Arbejdermuseet har Statsminister Mette Frederiksen åbnet for det første nye initiativ, der skal bekæmpe arbejdsløshed som følge af coronakrisen. Regeringen vil konkret afsætte 30 milliarder kroner til renovering af almene boliger, med en ekstraordinær indsats allerede i år. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, hilser initiativet velkomment – både som en del af den økonomiske genopretning efter Coronakrisen, og som en helt nødvendig investering i de almene boliger, hvor FRI’s seneste State of the Nation rapport, fra marts 2020, har identificeret et efterslæb på mindst 30 milliarder kroner.

FRI’s adm. direktør Henrik Garver udtaler: ”De 30 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til renoveringer i den almene sektor, er en ekstrem vigtig investering. Både i danske arbejdspladser og i de boliger som rigtig mange mennesker bor i. Der er et efterslæb i den almene sektor som skal indhentes, og med de nye investeringer vil vi ikke kun skabe bedre boliger, og fastholde arbejdspladser i tiden under og efter coronakrisen, vi vil også kunne sikre, at de almene boliger indgår strategisk i den grønne omstilling af Danmark, når det sikres, at renoveringerne er med til at reducere klimaaftrykket fra den almene boligmasse, gennem materialevalg, design og energirenovering. Som med beslutningen om at igangsætte Femern-forbindelsen, er dette et eksempel på at Regeringen, og forhåbentlig med bred opbakning fra Folketinget, tør tænke strukturelt i den nuværende krise”.

Fakta

FRI’s State of the Nation 2020-rapport, hvor der netop er identificeret et efterslæb i den almene sektor på mindst 30 mia. kr., kan hentes her. 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

 

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Klimarådet fremlagde mandag rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark” til regeringen. Rapporten peger på en række virkemidler, fordelt i to hovedspor, for at nå målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI kan tilslutte sig rapportens hovedkonklusioner der, hvis de gennemføres, vil kunne flytte en lang række af de bæredygtighedsindikatorer for Danmarks infrastruktur, som fremgår af FRI’s State of the Nation rapport, fra rød til gul og grøn.
FRI: Rigtig gode takter i regeringens forsyningsstrategi
FRI: Rigtig gode takter i regeringens forsyningsstrategi
Pressemeddelelse: Regeringen har torsdag præsenteret sit oplæg til en ny forsyningsstrategi. Samlet lægges der op til, at forsyningssektorerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kr. frem til 2025. Der er mange positive takter i strategien, ikke mindst konkurrenceudsættelse af flere opgaver og en øget konsolidering i forsyningssektoren.
Pressemeddelelse: Ingeniører og arkitekter cementerer samarbejde
Pressemeddelelse: Ingeniører og arkitekter cementerer samarbejde
Der er behov for, at rådgiverorganisationerne arbejder endnu tættere sammen på mange af de aktuelle dagsordner som fx de danske klimahandlingsplaner og en ny frivillig bæredygtighedsklasse. Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er derfor gået sammen om et fælles ”Memorandum of Understanding” (MOU).