}
FRI Pressekommentar: Almene renoveringer for 30 mia. kr. er rigtigt set

I sin 1. maj tale på Arbejdermuseet har Statsminister Mette Frederiksen åbnet for det første nye initiativ, der skal bekæmpe arbejdsløshed som følge af coronakrisen. Regeringen vil konkret afsætte 30 milliarder kroner til renovering af almene boliger, med en ekstraordinær indsats allerede i år. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, hilser initiativet velkomment – både som en del af den økonomiske genopretning efter Coronakrisen, og som en helt nødvendig investering i de almene boliger, hvor FRI’s seneste State of the Nation rapport, fra marts 2020, har identificeret et efterslæb på mindst 30 milliarder kroner.

FRI’s adm. direktør Henrik Garver udtaler: ”De 30 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til renoveringer i den almene sektor, er en ekstrem vigtig investering. Både i danske arbejdspladser og i de boliger som rigtig mange mennesker bor i. Der er et efterslæb i den almene sektor som skal indhentes, og med de nye investeringer vil vi ikke kun skabe bedre boliger, og fastholde arbejdspladser i tiden under og efter coronakrisen, vi vil også kunne sikre, at de almene boliger indgår strategisk i den grønne omstilling af Danmark, når det sikres, at renoveringerne er med til at reducere klimaaftrykket fra den almene boligmasse, gennem materialevalg, design og energirenovering. Som med beslutningen om at igangsætte Femern-forbindelsen, er dette et eksempel på at Regeringen, og forhåbentlig med bred opbakning fra Folketinget, tør tænke strukturelt i den nuværende krise”.

Fakta

FRI’s State of the Nation 2020-rapport, hvor der netop er identificeret et efterslæb i den almene sektor på mindst 30 mia. kr., kan hentes her. 

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

 

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Forslag til Finanslov 2021
FRI Pressekommentar: Forslag til Finanslov 2021
Finansminister Nicolai Wammen har 31. august 2020 præsenteret Regeringens udkast til Finanslov for 2021. FRI mener, der er både positive tiltag men også åbenlyse mangler.
FRI Pressemeddelelse: Milliardomsætning mangler, Corona-lockdown har skabt ordrenedgang og ekstrem usikkerhed i rådgiver- og ingeniørvirksomheder
FRI Pressemeddelelse: Milliardomsætning mangler, Corona-lockdown har skabt ordrenedgang og ekstrem usikkerhed i rådgiver- og ingeniørvirksomheder
En ny særmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at den vægtede ordrebog blandt alle rådgiver- og ingeniørvirksomheder ligger ti procentpoint under normalt niveau for 3. kvartal 2020. Den negative situation i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne vil påvirke mange arbejdspladser i Danmark inden for byggeri, byudvikling og infrastruktur.
FRI Pressemeddelelse  Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI Pressemeddelelse Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI's nye ”April 2020 konjunkturmåling” har taget temperaturen på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den periode, hvor Danmark har været lukket ned som følge af Coronavirus/COVID-19. Analysen viser, at FRI-virksomhederne kom ind i 2020 med en pæn tilgang af nye ordrer. Men udfordringerne, i kølvandet på COVID-19-udbruddet, står brutalt tydeligt i analysen: Samtlige sektorer, med undtagelse af offentligt byggeri og til dels opgaver vedr. transportinfrastruktur, er gået mærkbart tilbage.