FRI Pressekommentar: Forslag til Finanslov 2021

Finansminister Nicolai Wammen har 31. august 2020 præsenteret Regeringens udkast til Finanslov for 2021. FRI mener, der er både positive tiltag men også åbenlyse mangler.

 

 

I en kommentar til forslaget udtaler FRI’s administrerende direktør, Henrik Garver: ”Det er en finanslov, der på mange måder er præget af coronakrisen. På den positive side er de tiltag om renovering af almene boliger og det lempede anlægsloft for 2021 nu medregnet. Lige så væsentligt er det, at der er fundet 750 mio. kr. til grøn forskning, samt at hovedparten af besparelserne på de videregående uddannelser er taget af bordet. Og, nogle gange, må man glæde sig over lidt. For der er også nogle åbenlyse mangler. Hvor er midlerne til det løft i vores infrastruktur, som burde stå højere på dagsordenen? Bæredygtig og grøn mobilitet bør være højt på dagsordenen, når vi også taler vækst, ikke mindst når aftalen fra 2009 om en grøn infrastrukturplan er tømt med udgangen af 2020. Hvor er midlerne til, helt reelt, at sikre den grønne omstilling? Jeg er bekymret for, at vi på baggrund af Finanslovforslaget skal hen i 2022, før vi for alvor rykker på de vigtige dagsordner: Infrastruktur og grøn omstilling. Og det virkelig bekymrende er, at ét års udsættelse af grønne initiativer skærer 10% af den tid, vi har til at nå 2030-reduktionsmålet.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Henrik Garver hg@frinet.dk på tlf. 3525 3742.

Pressefotos af Henrik Garver

 ___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på godt 30 mia. kr.

 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.