FRI Pressekommentar: Klimarådets rapport er alarmerende men ikke overraskende

Fredag udgav klimarådet sin længe ventede statusrapport om regeringens arbejde med de nationale klimamål. Konklusionen er, at vi er langt fra, hvor vi bør være, hvis vi skal leve op til målet om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030, og det kommer desværre ikke bag på Direktør Henrik Garver og Chef for energipolitik og bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende ingeniører, Majbritt Juul.

 

 

- Det er desværre ikke opløftende nyt, vi hører fra Klimarådet, men jeg kan ikke sige, at vi er overraskede. Vores medlemsvirksomheder har længe, på linje med rådet, haft den holdning, at der mangler en konkret strategi og plan for eksisterende og fremtidige initiativer og teknologier, som udgør Regeringens hockeystavsscenarie, siger Henrik Garver.

- Dansk erhvervsliv og kommunerne er allerede langt med flere af de initiativer og teknologier, som skal implementeres og udvikles, hvis vi skal nå 70%-målet. Fx har byggebranchen længe ønsket et CO2-loft i reguleringen af byggeriet, det var et budskab der kom med Klimapartnerskabet for byggeri helt tilbage i marts 2020. Og det offentligt-private samarbejde C4, som arbejder med fangst og lagring af CO2, er klar til reducerer udledninger med 500.000 tons CO2 per år fra 2025. Derfor vil vi på det kraftige opfordre til, at Regeringen udarbejder strategien og handlingsplanen i samarbejde med det private erhvervsliv, herunder rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI, og de kommunale aktører. Vi har den nødvendige viden og erfaring, som kan styrke strategien og planen, der skal bringe os i mål i 2030, afslutter Henrik Garver.

-----------

Majbritt Juul supplerer ”Det er på tide at samle dansk erhvervsliv og kommunerne om en fælles indsats for sammen med regeringen at få sat ekstra fart på udviklingen.”

Og, Majbritt Juul fortsætter ”Allerede nu ser vi, at erhvervslivet og kommunerne rykker hurtigere end Regeringen på visse områder. Tag f.eks. byggebranchen som ønsker et CO2-loft i reguleringen af byggeriet. Her ser vi, at Regeringen tøver. Flere og flere kommuner laver ambitiøse strategiske klimaplaner - planer som går på tværs af sektorer og inddrager offentlige og private aktører. Det bør være et krav, at alle kommuner laver klimaplaner, som Klimarådet også anbefaler. Jeg er overbevist om, at Københavns mål om klimaneutralitet har været driver for C4-samarbejdet i København, hvor de kommunalt ejet forsyningsselskaber går sammen med en række andre aktører om fangst og lagring af CO2 - et initiativ som reducerer udledninger med 500.000 tons CO2 per år fra 2025”.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.