FRI pressekommentar: Ny investeringsplan for infrastruktur og mobilitet

Torsdag den 8. april 2021 præsenterede regeringen deres bud på en ny investeringsplan "Danmark Fremad" for infrastruktur og mobilitet. FRI kommenterer.

”Vi er tilfredse med regeringens udspil, som både arbejder med en tidshorisont på ti år og nævner en række projekter, som vi tidligere har udpeget som samfundskritiske, herunder 3. Limfjordsforbindelse, udvidelse af E45 i flere etaper, Hillerødmotorvejen og BRT-løsninger og kapacitetsudvidelse ved Ringsted m.fl. Især tidshorisonten understøtter ingeniør- og entreprenørvirksomhedernes mulighed for at planlægge de rette ressourcer på de rette tidspunkter. Det er også positivt, at regeringen har lyttet til Klimarådets anbefaling om en CO2-pris 1.500 kr. pr. ton, men det bliver afgørende at se, hvordan det påvirker, hvorvidt man til- eller fravælger et projekt,” forklarer adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver og fortsætter:

”Det store udestående element er, at regeringen og folketingets øvrige partier ikke får håndteret det helt grundlæggende spørgsmål om mobilitet – hvordan sikrer vi mobilitet, og hvad er det for en udvikling vi ønsker i Danmark. Reelt skal der laves en masterplan for mobilitet, som kan danne den overordnede ramme, og ud fra den, kan det besluttes, hvilken sammensætning af infrastrukturprojekter, der bedst indfrier visionen. Hvad betyder teknologi, hjemmearbejde og ændrede rejsemønstre for mobiliteten? Det andet bliver hurtig et sammenskudsgilde, hvor geografiske særinteresser og forkærlighed for enten baner eller veje afgør projektsammensætningen, og det er danskerne ikke tjent med på lang sigt – men i lyset af at vi har manglet en infrastrukturplan de sidste to år, er der også et helt konkret behov som nu skal løses, derfor skal de nuværende projekter også realiseres, og så må den strategiske plan komme på bagkant – og derefter række fremad,” afslutter Henrik Garver, der understreger vigtigheden ved, at regeringen lander en bred aftale på tværs af folketingets partier.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.