FRI Pressekommentar: Ny udligningsreform skal suppleres med suspenderet anlægsloft for 2021

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er blevet enige om reform af den kommunal udligning, der overfører penge mellem kommunerne. FRI hilser reformen velkommen, fordi den med det brede politiske grundlag, skaber ro omkring kommunernes økonomi i en årrække.

I en kommentar til nyheden om den nye udligningsreform udtaler FRI’s administrerende direktør Henrik Garver: ”Det er en god nyhed, i disse Corona-tider, at der kan landes store politiske aftaler, som den nye udligningsreform. Det skaber ro om kommunernes økonomi i en tid, hvor vi skal fokusere på at skabe den bedst mulige genstart af dansk økonomi.”

I forhold til at bruge den nye aftale til at understøtte en mere ekspansiv finanspolitik, og samtidig mindske vedligeholdelsesefterslæbet af de kommunale bygninger og veje, tilføjer Henrik Garver: ”Konkret vil vi fra FRI’s side foreslå, at det det kommunale anlægsloft for 2021 suspenderes, som det allerede er besluttet i forhold til 2020. Det vil give mulighed for at sætte større projekter i gang i en række kommuner, uden at de skal bekymre sig om anlægsloftet. Konkret viste FRI’s seneste ”State of the Nation”-rapport, at der er et massivt efterslæb på både bygninger og veje i mange kommuner. Med en ny udligningsreform vil en række af de mest pressede kommuner få mulighed for at indhente dette efterslæb, men det kræver, at de får mulighed for det, og derfor bør anlægsloftet for 2021 suspenderes allerede nu. Det skaber ro om beslutningerne. Udover at skabe et nødvendigt løft af de kommunale bygninger og veje, vil det samtidig være med til understøtte danske arbejdspladser i de næste år, hvor genopretning efter COVID-19 bliver det centrale politiske emne.”

Fakta

FRI’s State of the Nation 2020-rapport, identificerer et efterslæb på de offentlige bygninger (State, Regioner og Kommuner) for mindst 70 mia. kr. samt et efterslæb på de kommunale veje for 5-10 mia. kr. Rapporten kan hentes på www.frinet.dk

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.

En række af FRI’s medlemsvirksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Klimarådet fremlagde mandag rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark” til regeringen. Rapporten peger på en række virkemidler, fordelt i to hovedspor, for at nå målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI kan tilslutte sig rapportens hovedkonklusioner der, hvis de gennemføres, vil kunne flytte en lang række af de bæredygtighedsindikatorer for Danmarks infrastruktur, som fremgår af FRI’s State of the Nation rapport, fra rød til gul og grøn.
FRI: Rigtig gode takter i regeringens forsyningsstrategi
FRI: Rigtig gode takter i regeringens forsyningsstrategi
Pressemeddelelse: Regeringen har torsdag præsenteret sit oplæg til en ny forsyningsstrategi. Samlet lægges der op til, at forsyningssektorerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kr. frem til 2025. Der er mange positive takter i strategien, ikke mindst konkurrenceudsættelse af flere opgaver og en øget konsolidering i forsyningssektoren.
Pressemeddelelse: Ingeniører og arkitekter cementerer samarbejde
Pressemeddelelse: Ingeniører og arkitekter cementerer samarbejde
Der er behov for, at rådgiverorganisationerne arbejder endnu tættere sammen på mange af de aktuelle dagsordner som fx de danske klimahandlingsplaner og en ny frivillig bæredygtighedsklasse. Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er derfor gået sammen om et fælles ”Memorandum of Understanding” (MOU).