}
FRI Pressekommentar: Ny udligningsreform skal suppleres med suspenderet anlægsloft for 2021

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er blevet enige om reform af den kommunal udligning, der overfører penge mellem kommunerne. FRI hilser reformen velkommen, fordi den med det brede politiske grundlag, skaber ro omkring kommunernes økonomi i en årrække.

I en kommentar til nyheden om den nye udligningsreform udtaler FRI’s administrerende direktør Henrik Garver: ”Det er en god nyhed, i disse Corona-tider, at der kan landes store politiske aftaler, som den nye udligningsreform. Det skaber ro om kommunernes økonomi i en tid, hvor vi skal fokusere på at skabe den bedst mulige genstart af dansk økonomi.”

I forhold til at bruge den nye aftale til at understøtte en mere ekspansiv finanspolitik, og samtidig mindske vedligeholdelsesefterslæbet af de kommunale bygninger og veje, tilføjer Henrik Garver: ”Konkret vil vi fra FRI’s side foreslå, at det det kommunale anlægsloft for 2021 suspenderes, som det allerede er besluttet i forhold til 2020. Det vil give mulighed for at sætte større projekter i gang i en række kommuner, uden at de skal bekymre sig om anlægsloftet. Konkret viste FRI’s seneste ”State of the Nation”-rapport, at der er et massivt efterslæb på både bygninger og veje i mange kommuner. Med en ny udligningsreform vil en række af de mest pressede kommuner få mulighed for at indhente dette efterslæb, men det kræver, at de får mulighed for det, og derfor bør anlægsloftet for 2021 suspenderes allerede nu. Det skaber ro om beslutningerne. Udover at skabe et nødvendigt løft af de kommunale bygninger og veje, vil det samtidig være med til understøtte danske arbejdspladser i de næste år, hvor genopretning efter COVID-19 bliver det centrale politiske emne.”

Fakta

FRI’s State of the Nation 2020-rapport, identificerer et efterslæb på de offentlige bygninger (State, Regioner og Kommuner) for mindst 70 mia. kr. samt et efterslæb på de kommunale veje for 5-10 mia. kr. Rapporten kan hentes på www.frinet.dk

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.

En række af FRI’s medlemsvirksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Forslag til Finanslov 2021
FRI Pressekommentar: Forslag til Finanslov 2021
Finansminister Nicolai Wammen har 31. august 2020 præsenteret Regeringens udkast til Finanslov for 2021. FRI mener, der er både positive tiltag men også åbenlyse mangler.
FRI Pressemeddelelse: Milliardomsætning mangler, Corona-lockdown har skabt ordrenedgang og ekstrem usikkerhed i rådgiver- og ingeniørvirksomheder
FRI Pressemeddelelse: Milliardomsætning mangler, Corona-lockdown har skabt ordrenedgang og ekstrem usikkerhed i rådgiver- og ingeniørvirksomheder
En ny særmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, viser, at den vægtede ordrebog blandt alle rådgiver- og ingeniørvirksomheder ligger ti procentpoint under normalt niveau for 3. kvartal 2020. Den negative situation i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne vil påvirke mange arbejdspladser i Danmark inden for byggeri, byudvikling og infrastruktur.
FRI Pressemeddelelse  Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI Pressemeddelelse Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI's nye ”April 2020 konjunkturmåling” har taget temperaturen på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den periode, hvor Danmark har været lukket ned som følge af Coronavirus/COVID-19. Analysen viser, at FRI-virksomhederne kom ind i 2020 med en pæn tilgang af nye ordrer. Men udfordringerne, i kølvandet på COVID-19-udbruddet, står brutalt tydeligt i analysen: Samtlige sektorer, med undtagelse af offentligt byggeri og til dels opgaver vedr. transportinfrastruktur, er gået mærkbart tilbage.