FRI Pressekommentar: Regeringen lander fornuftigt kompromis med KL.

Tirsdag aften blev KL og Regeringen enige om den nye økonomiaftale for 2022. Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ser vi aftalen som et godt kompromis med mange positive tiltag, men også med et stærkt problematisk fokus på irrationelle konsulentbesparelser.

- Det er glædeligt, at der nu er kommet en aftale på plads, som sikrer, at de offentlige institutioner kan planlægge deres aktiviteter mere effektivt med flerårige budgetter, og som med et anlægsloft på 19,9 mia. styrker kommunernes muligheder for at investere i grøn omstilling - ikke mindst med fokus på energirenoveringer. 
Vi glæder os også over, at der skal arbejdes med fælles beregning af CO2-aftryk inden for offentligt indkøb samt at flere af de krav til energibesparelser, der gælder for statslige bygninger, nu også skal gælde i kommunerne. Det er væsentlige skridt i retning af et grønnere Danmark – også på lokalt niveau, siger Adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

Aftalen er dog ikke uden sine svage punkter, mener han:

- Til gengæld er det trist at se, at det irrationelle fokus på konsulentbesparelser fortsætter og ovenikøbet øges. Det er klart, at både stat og kommuner, lige som alle os andre, skal bruge deres penge på den mest hensigtsmæssige måde. Men at tro, at man vinder ved at spare på de specialister, der i mange tilfælde er med til at skabe billigere og bedre løsninger – og dermed tjene deres egen løn hjem flere gange – virker kontraintuitivt. De særlige kompetencer, både specialiserede og tværgående, som man afskærer sig fra på denne måde vil hverken være rentabelt eller hensigtsmæssigt at insource bredt i kommunalt regi. Og de kan ikke undværes.
Et andet element, vi kunne have ønsket, var, hvis kommuner, der gennem en asset management plan arbejder strategisk med at indhente deres efterslæb på bygninger og veje, kunne investere i vedligehold udover anlægsloftet. Selvom der med et anlægsloft på 19,9 mia. kr. er en fornuftig luft til mange af de nødvendige investeringer.

Link til aftaledokumentet

 

 

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
FRI Pressekommentar: Finansloven kan gøres langt grønnere uden at sprænge budgettet
Det finanslovsudspil, regeringen fremlagde mandag, får flere steder kritik for ikke at indeholde grønne initiativer nok. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, savner også, at den grønne omstilling prioriteres yderligere. Det handler ikke kun om de store løsninger, men også om at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre den rigtige regulering. Det sidste er realistisk inden for en mere snæver økonomisk ramme.