FRI Pressekommentar: Stærke forslag fra Venstre under COVID-19-krisen

De forslag, Venstres formand Jakob Ellemann Jensen præsenterede 24. marts 2020 som elementer i at sikre en fortsat høj aktivitet i erhvervslivet i Danmark trods den igangværende COVID-19-krise, bliver hilst velkommen af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

 

Adm. direktør Henrik Garver udtaler: ”Det er stærke forslag fra Venstre. Både forslaget om at lempe anlægsloftet, som jeg også foreslog Regeringen i sidste uge, og forslaget om at hæve tærskelværdierne for, hvornår projekter skal tildeles via udbud. De to forslag vil kunne fremrykke aktiviteter, der på alle planer er nødvendige for Danmark, både ift. klimasikring og i forhold til efterslæbet på kommunale bygninger og veje. I en krise som den nuværende gælder det om at træffe kloge beslutninger, hvor vi både fastholder økonomisk aktivitet og får løftet tilstanden af Danmarks Infrastruktur. Forslaget fra Venstre understøtter dette. Og, hvis vi ser på den State of the Nation 2020-rapport, som FRI lancerede her i starten af marts, så er der nok af projekter og initiativer at tage fat på”

Brev til Regeringen

State of the Nation


Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressemeddelelse  Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI Pressemeddelelse Konjunkturmåling: COVID-19 skaber brutal opbremsning for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, efter stærk start på 2020
FRI's nye ”April 2020 konjunkturmåling” har taget temperaturen på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i den periode, hvor Danmark har været lukket ned som følge af Coronavirus/COVID-19. Analysen viser, at FRI-virksomhederne kom ind i 2020 med en pæn tilgang af nye ordrer. Men udfordringerne, i kølvandet på COVID-19-udbruddet, står brutalt tydeligt i analysen: Samtlige sektorer, med undtagelse af offentligt byggeri og til dels opgaver vedr. transportinfrastruktur, er gået mærkbart tilbage.
Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Pressemeddelelse: FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter
Klimarådet fremlagde mandag rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark” til regeringen. Rapporten peger på en række virkemidler, fordelt i to hovedspor, for at nå målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI kan tilslutte sig rapportens hovedkonklusioner der, hvis de gennemføres, vil kunne flytte en lang række af de bæredygtighedsindikatorer for Danmarks infrastruktur, som fremgår af FRI’s State of the Nation rapport, fra rød til gul og grøn.