FRI Pressekommentar: Stærke forslag fra Venstre under COVID-19-krisen

De forslag, Venstres formand Jakob Ellemann Jensen præsenterede 24. marts 2020 som elementer i at sikre en fortsat høj aktivitet i erhvervslivet i Danmark trods den igangværende COVID-19-krise, bliver hilst velkommen af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

 

Adm. direktør Henrik Garver udtaler: ”Det er stærke forslag fra Venstre. Både forslaget om at lempe anlægsloftet, som jeg også foreslog Regeringen i sidste uge, og forslaget om at hæve tærskelværdierne for, hvornår projekter skal tildeles via udbud. De to forslag vil kunne fremrykke aktiviteter, der på alle planer er nødvendige for Danmark, både ift. klimasikring og i forhold til efterslæbet på kommunale bygninger og veje. I en krise som den nuværende gælder det om at træffe kloge beslutninger, hvor vi både fastholder økonomisk aktivitet og får løftet tilstanden af Danmarks Infrastruktur. Forslaget fra Venstre understøtter dette. Og, hvis vi ser på den State of the Nation 2020-rapport, som FRI lancerede her i starten af marts, så er der nok af projekter og initiativer at tage fat på”

Brev til Regeringen

State of the Nation


Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.