FRI Pressemeddelelse: Nye tal advarer om potentiel boligmangel

En aktuel konjunkturmåling fra FRI viser, at markedet for boligbyggeri bremser op. Udbuddet af nye boliger står til at falde i de kommende år, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen skulle gøre det samme. Det kunne være en anledning til at efterse de politiske rammer for den almene boligsektor.

FRI-virksomhedernes ordrebøger er, ved indgangen til april 2022, stærke. Målt som andel beskæftigede, virksomhederne har opgaver til om tre og seks måneder, er udviklingen positiv. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er steget til 81 % sammenlignet med 73 % i målingen fra oktober 2021. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om seks måneder, stiger tilsvarende, fra 48 % til 54 %. 

Fremgangen ses på de fleste af de hovedområder, de rådgivende ingeniørvirksomheder beskæftiger sig med. Dog ses en stagnation i antallet af ordrer inden for offentligt byggeri – og en decideret tilbagegang inden for boligbyggeri.

Et varsel om fremtiden

Og netop kombinationen af de to faktorer er uheldig, mener Adm. direktør for FRI, Henrik Garver:

- Man kan sige, at konjunkturmålingerne for de rådgivende ingeniørvirksomheder er lidt som en kanariefugl for hele byggebranchen, da vi jo i høj grad arbejder i de tidlige faser af projekterne. Derfor betyder tallene her ikke, at der ikke bliver bygget boliger nu og her. Men det er en klar indikation af, at vi kommer til at se en nedgang i antal af nye boligbyggerier i løbet af en kort årrække. Det hænger meget naturligt sammen med stigende renter, prisudviklingen ift. materialer og en aktuelt meget høj aktivitet i markedet; businesscasen for nyt boligbyggeri er ganske enkelt blevet ringere. Samtidigt ser vi, at den almene boligsektor er blevet bedt om at bremse op, og den cocktail kan gå hen og blive problematisk, siger Henrik Garver, og uddyber:

- Selvom vi ser at efterspørgslen på ejerlejligheder er begyndt at flade ud i dette forår, jf. Voxmeters seneste konjunkturbarometer over danskernes boligpræferencer, så tror jeg, at det er en nogenlunde sikker antagelse, at behovet for boliger generelt – og særligt i de større byer – fortsat vil være højt, i fremtiden. Og når vi, som nu, er inde i en periode, hvor markedet gør det uattraktivt for private aktører at investere i bogligejendomme, så er det værd at overveje, om Regeringen og Folketinget skal efterse politikken og rammerne for det almene boligbyggeri, eksempelvis ift. beløbsgrænserne, så timingen af flere almene boligprojekter rammer konjunkturmæssigt rigtigt, og ikke bliver bremset af den aktuelle markedssituation

Medarbejderne mangler fortsat

Ud over advarslen om den potentielt kommende udfordring på boligmarkedet, vidner forårets konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, om en branche i vækst.

Beskæftigelsen i FRI-virksomhederne forventes at blive øget mærkbart gennem 2022, samtidig forventes den samlede ordre-volumen at balancere på det nuværende niveau frem mod efteråret. De foreløbige forventninger omkring indtjening er, at 2022 bliver et rekordår for den rådgivende ingeniørbranche, med en overskudsgrad, på brancheniveau, på godt 7 %.

Men, manglen på medarbejdere, særligt ingeniører, er en udfordring for alle virksomheder. 98 % af branchens virksomheder mangler ingeniører, og dette kan være medvirkende til en stor forsigtighed i forhold til at tage flere ordrer ind. Dette kan være en medvirkende årsag til, at forventningen til ordrebeholdningerne i langt de fleste tilfælde ikke er en decideret stigning.

Detaljerne i FRIs konjunkturmåling for april 2022 kan ses her

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Rådgivere hilser metroaftale velkommen
FRI Pressekommentar: Rådgivere hilser metroaftale velkommen
Tirsdag d. 7. juni 22 udsendte Københavns Kommune en pressemeddelelse om, at et bredt flertal på Københavns Rådhus nu vil undersøge muligheden for en metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende Lynetteholm, ført under Islandsbrygge og Amagerbrogade.
FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
FRI Pressekommentar: 'Danmark Kan mere 2’ rejser spørgsmål, Grøn skattereform ikke besvarer
Regeringen har fremlagt de kommende års planer for udfasning af naturgas, omstilling af danskernes varme fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper og finansiering af den grønne omstilling gennem blandt andet CO2-afgifter. I forbindelse med sidstnævnte har regeringen valgt at følge ekspertgruppens ‘Model 2’, hvor CO2-afgiften bliver nogenlunde ensartet, men dog med en rabat for virksomheder med mineralogiske processer.