FRI Pressemeddelelse: Rådgivende ingeniørvirksomheder kom stærkt ud af 2019

Med en omsætning på 14,3 milliarder i 2019, en vækst på godt 4%, sætter de rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark en ny rekord. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har afsluttet sin årlige analyse af regnskaber og videndata blandt rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark.

 

 

Overskudsgraden i 2019 for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne i FRI lander på 5,7 (EBIT i forhold til egenproduktion). Det betyder, at indtjeningen er lavere end de seneste fire år, hvor den har ligget omkring 7%. Det er særligt de tre grupper af mellemstore virksomheder, 10-50 ansatte, 51-200 ansatte og 200-1.000 ansatte, der er årsag til den ringere indtjening på brancheniveau.

”Årets brancheundersøgelse viser, at de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder kom stærkt ud af 2019, også selvom et stort antal af mellemstore virksomheder har været mere pressede på indtjeningen, end vi har set tidligere. De største FRI-virksomheder, som Rambøll, COWI og NIRAS er alle kommet godt ud af 2019, og det samme gælder hele striben af små rådgivervirksomheder med op til 10 ansatte. Det er grundlæggende godt for branchen, at både vækstlaget og de største spillere klarer sig igennem. Men, når hele mellemlaget er presset, så kan det ses på den samlede brancheindtjening. Og det er et problem, for det kan udfordre vækstmodellerne for rådgiver- og ingeniørvirksomheder” siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI, og fortsætter: ”Med Corona-nedlukningen her i 2020 var det i høj grad også de mellemstore rådgivervirksomheder, der i særlig grad er blevet udfordret. Vi satser derfor på, at såvel det lempede anlægsloft, som de mange Landsbyggefond-projekter, der er på vej, snart bliver til rigtige projekter for virksomhederne”.

Væksten på 4% er trukket af en stærk omsætningsvækst på tværs af flere sektorer. Et nedslagspunkt i årets analyse af FRI-virksomhedernes regnskaber viser, at Byggeri er den væsentligste enkeltsektor, der tegner sig for 42 % af omsætningen. Byggeri er samtidig den sektor, der i 2019 er vokset mest, sammen med Miljø (vand, affald m.v.) samt Industrielle processer. Infrastruktursektoren er derimod gået tilbage, med ca. 150 mio. kr., og infrastruktur udgjorde i 2019 blot 22% af branchens samlede omsætning.

”Det er tydeligt, at vi her står med en udfordring, drevet af, at skiftende regeringer ikke er lykkedes med at forhandle en ny infrastrukturplan for perioden 2020-2030 på plads. De manglende infrastrukturplaner er et problem af to grunde. For det første får vi ikke udviklet den danske transportinfrastruktur, hvis ikke der ligger en retning, en plan. Det er et problem for samfundet. For det andet, fordi det svækker de virksomheder, der er globalt førende på infrastruktur, på lang sigt. Det er ikke kun et problem for rådgiver- og ingeniørvirksomhederne, men også for hele værdikæden af virksomheder, der følger efter rådgiverne. Hovedparten af FRI-virksomhedernes eksport knytter sig til Transportinfrastruktur, Energi og Miljø. Her er projekter i Danmark vigtige, både i den løbende udvikling af kompetencer og som referencer.”

Eksporten af rådgiver- og ingeniørydelser fra Danmark er stigende, hvilket er udtryk for, at kvaliteten, kompetencerne og prissætningen er internationalt konkurrencedygtig. Den internationale tyngde i branchen er derfor fastholdt, og eksportomsætningen fra danskbaserede virksomheder udgør 2,9 mia. kr. ”Det er interessant at se, at fokus har flyttet sig. Der er sket et tydeligt skift væk fra politisk usikre markeder, særligt i Mellemøsten, mens vi ser en vækst i Europa, Afrika og Asien; det er tydeligt at grøn omstilling i kombination med stærke kompetencer inden for infrastruktur, miljø og energisystemer kan drive væksten”, uddyber Henrik Garver. Han tilskriver netop den internationale succes med, at danske rådgivervirksomheder har stærke kompetencer på de områder, hvor der er stor efterspørgsel i udlandet: infrastruktur, byudvikling, energi og miljø.

Highlights fra FRI’s brancheundersøgelse 2019

Den globale omsætning (omsætning i Danmark, eksport fra Danmark og i datterselskaber med reference til Danmark), for FRI's ca. 250 medlemsvirksomheder var på godt 30 mia. kr. i 2019.

Eksportomsætningen udgør 2,9 mia. kr. – det svarer til 20,2 % af den omsætning, der skabes i de danske selskaber. Omsætningen i udenlandske datterselskaber, med reference til Danmark var på 15,8 mia. kr. i 2019.

I 2019 fordelte branchens eksport sig som følger:

Norden (26%)

Europa inden for EU og EØS (31%)

Europa uden for EU, EØS og Norden (6%)

Afrika (8%)

Mellemøsten (1%)

Asien og Oceanien (23%)

Nord- og Sydamerika (5%)

FRI-virksomheder, der har bidraget med data til Brancheundersøgelsen, får en detaljeret benchmark-rapport, der viser, hvordan de performer i forhold til resten af branchen på en række centrale nøgletal.

Mere info: Statistisk Branchebeskrivelse 2020 offentliggøres efter sommerferien 2020
Statistisk Branchebeskrivelse 2020 er en samlet analyse af 2019-regnskaberne i FRI's medlemsvirksomheder suppleret med yderligere detaljer om markeder og medarbejderforhold. Grundlaget for undersøgelsen er 111 rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der i 2019 var medlemmer af FRI. Analysen er dermed baseret på data, der omfatter 45% af virksomhederne og 90% af samtlige beskæftigede i FRI's medlemsvirksomheder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Henrik Garver hg@frinet.dk på tlf. 3525 3742.

Pressefotos af Henrik Garver

 ___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på godt 30 mia. kr.

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.