Pressekommentar: En foreløbig sejr for biodiversiteten i Europa

EU’s storstilede naturgenopretningsplan, der indebærer, at 20% af den europæiske natur – både til lands og til vand – skal genoprettes i 2030, blev onsdag stemt igennem i Europa Parlamentet med et snævert flertal.

Resultatet vækker glæde i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, hvor Adm. Direktør, Henrik Garver ser det som et vigtigt skridt for biodiversiteten i Europa.

- Vi er positive, fordi der nu sættes en ambition for naturgenopretning og biodiversitet. Det er vigtige emner at have fokus på allerede nu. Hvis vi vinder klimakampen men taber på biodiversitet, har vi alle tabt. Derfor er Europa-Parlamentets vedtagelse af loven mere vigtig, end mange tror. Hvis de overhovedet er opmærksomme på den, forklarer Henrik Garver, men påpeger:

- Det kunne have været endnu mere ambitiøst, og det kunne være faldt til jorden. Det vigtige er, at vi nu kommer til at have en ramme frem mod 2030, og så kan vi forhåbentlig gå endnu hurtigere frem, Rådet, dvs. nationalstaterne i Europa, talte for 30 procent i 2030.

Læs flere pressemeddelelser