Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse

EU-kommissionen har i denne uge offentliggjort sit udspil for et 2040-klimamål, og sætter her en ambition om en 90% reduktion af CO2-udslippet sammenlignet med 1990. Et Delmål mod klimaneutralitet i 2050, der svarer til de danske planer på området.

Den udmelding glæder Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Henrik Garver:

- Det er godt at se, at kommissionen har fulgt anbefalingerne fra det europæiske klimaråd. Det havde blandt andet Danmark klart opfordret til, og det giver ro i maven at vide, at der nu ligger en stabil plan med et ambitiøst mål for den grønne omstilling – også når vi ser et stykke frem i tiden, siger han.

Henrik Garver hæfter sig ved, at både Energi- Bygge- og transportsektoren kommer til at spille store roller i at nå målet. Sektorer, som de danske rådgivende ingeniører i den grad kommer til at skulle understøtte i de kommende år.

- Vi ser i højere og højere grad vigtigheden af, at alle de væsentlige sektorer i samfundet spiller sammen, når det kommer til klimaindsatsen. Og det skal understøttes i lovgivningen. FRI’s medlemsvirksomheder arbejder med de tekniske aspekter af alle de omstillinger, der er nødvendige. Og hvis den store danske ekspertviden på disse områder bliver bakket op af relevante helhedsplaner og den rigtige lovgivning – eksempelvis en samlet plan for den danske energiinfrastruktur, der indtænker alle fremtidens energibehov, og ambitiøse, gennemtænkte CO2-krav i byggeriet – så kan vi med synergieffekten komme rigtig langt mod målet, afslutter han.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
For fjerde år i træk oplever de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vækst i antallet af medarbejdere. Især de største virksomheder i branchen oplever en markant fremgang, drevet af en bred opgaveportefølje og et fortsat arbejde med at tiltrække og drage nytte af medarbejdere med andre uddannelser end de traditionelle ingeniører.
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Regeringen har landet en bred politisk aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet. Konkret betyder det, at man udvider positivlisten for faglærte med sosu-hjælpere og blandt andet vil hente op mod 1000 nye medarbejdere til sundhedsvæsnet hjem fra blandt andet Indien og Filippinerne. Aftalen kommer samme dag, som udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad annoncerer, at regeringen fremsætter et lovforslag om at lempe på reglerne for veluddannede, specialiserede arbejdere fra lande udenfor EU, når de ansættes i danske virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at droppe kravet om, at lønudbetalingen skal ske til en dansk bankkonto og ved at gøre det lettere for udlændinge at skifte opholdsgrundlag uden også at skulle skifte job.
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Byggeriets Handletank for bæredygtigt byggeri har lanceret et omfattende katalog med handlinger, som skal sikre en omstilling af sektoren i en langt mere bæredygtig retning. Byggeriet spiller en betydelig rolle i Danmarks grønne regnskab. Gennem i alt 33 handlinger vil byggeriet bl.a. kunne reducere branchens CO2-udledning med 88 procent i forhold til niveauet i 1990. Desuden er der markante indsatser for at mindske ressourceanvendelsen og styrke biodiversiteten i forbindelse med byggeri.