Pressekommentar: ’Fremtidssikring af Danmark’ sikrer ikke Danmark

Regeringen præsenterede i dag deres Finanslovsforslag for 2024. Et forslag, der har fået titlen ’Fremtidssikring af Danmark’.

Selvom der er mange positive initiativer at finde i finanslovsforslaget, så imponerer titlen ikke adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Henrik Garver:

- Hvis man løber de konkrete initiativer i gennem, må det konstateres, at titlen desværre ikke holder vand. For selvom det er godt, at der afsættes penge til grøn omstilling af tung vejtransport og mere vedvarende energi på land, så skal der investeres langt mere i den grønne omstilling end den ene milliard der afsat i finanslovsudkastet, hvis Danmark reelt skal fremtidssikres og vi skal gøre mere end symbolske forsøg på at nå vores 2025- og 2030-mål. Det er dog min forventning, at den kommende 2030-plan vil levere, hvor finansloven skuffer, siger Henrik Garver, og fortsætter:

- Samtidig er det positivt, når vi specifikt ser på forslaget til finanslov, at der afsættes penge til udarbejdelse af en national klimatilpasningsplan. Den har vi ventet længe på. Indtil nu er den tre år forsinket, i forhold til hvornår den oprindelig skulle have været klar. Forhåbentlig kan den nye bevilling løfte planen i mål.

Videregående uddannelser bliver forbigået

På uddannelsesområdet vil Regeringen gøre muligheden for at opkvalificere sig på 110 procent dagpengesats i brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft permanent. Det hilser FRI velkomment, fordi det kan styrke incitamentet til at løfte kompetencerne i befolkningen. Der er samtidig lagt op til et større løft af erhvervsuddannelserne. Her er FRI’s direktør dog bekymret for, at pengene kommer et forkert sted fra:

- Det er rigtig godt at se, at regeringen ønsker at styrke indsatsen for at ufaglærte kan blive opkvalificeret. Danmark har brug for mere faglært arbejdskraft for, at vi kan gennemføre den grønne omstilling. Derfor er vi også meget glade for at se et årligt løft på 900 millioner til forbedring af netop erhvervsuddannelserne. Det har de trængt til længe.  Problemet ved løftet er dog, at finansieringen ser ud til delvist at komme fra en række videregående uddannelser, som en konsekvens af uddannelsesreformen, siger han og uddyber:

- FRI havde gerne set, at provenuet fra uddannelsesreformen var blevet reinvesteret i et kvalitetsløft af andre videregående uddannelser, så de i højere grad var målrettet de kompetencer erhvervslivet efterspørger. Vi har brug for flere faglærte, men vi har i høj grad også brug for at løfte de videregående uddannelser.

Udenrigstjenesten løftes

Til gengæld er Henrik Garver positiv over, at udenrigstjenesten over de næste fire år skal styrkes med 12 procent.

- Den danske udenrigstjeneste er igennem de seneste to årtier blevet beskåret så kraftigt, at det nærmest aflivede det klassiske diplomati. Det havde bl.a. konsekvenser i forhold til kvaliteten af det økonomiske diplomati, som bl.a. danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder havde behov for at kunne trække på i verdens mere usikre markeder.  Derfor er det godt for Danmark og dansk erhvervsliv, at der nu afsættes midler til at styrke den danske udenrigstjeneste, mener direktøren.

Se forslag til finanslov her: Fremtidssikring af Danmark - finanslovforslaget 2024 (fm.dk)Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
For fjerde år i træk oplever de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vækst i antallet af medarbejdere. Især de største virksomheder i branchen oplever en markant fremgang, drevet af en bred opgaveportefølje og et fortsat arbejde med at tiltrække og drage nytte af medarbejdere med andre uddannelser end de traditionelle ingeniører.
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
EU-kommissionen har i denne uge offentliggjort sit udspil for et 2040-klimamål og sætter her en ambition om en 90% reduktion af CO2-udslippet sammenlignet med 1990. Et Delmål mod klimaneutralitet i 2050, der svarer til de danske planer på området. Den udmelding glæder adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Regeringen har landet en bred politisk aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet. Konkret betyder det, at man udvider positivlisten for faglærte med sosu-hjælpere og blandt andet vil hente op mod 1000 nye medarbejdere til sundhedsvæsnet hjem fra blandt andet Indien og Filippinerne. Aftalen kommer samme dag, som udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad annoncerer, at regeringen fremsætter et lovforslag om at lempe på reglerne for veluddannede, specialiserede arbejdere fra lande udenfor EU, når de ansættes i danske virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at droppe kravet om, at lønudbetalingen skal ske til en dansk bankkonto og ved at gøre det lettere for udlændinge at skifte opholdsgrundlag uden også at skulle skifte job.
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Byggeriets Handletank for bæredygtigt byggeri har lanceret et omfattende katalog med handlinger, som skal sikre en omstilling af sektoren i en langt mere bæredygtig retning. Byggeriet spiller en betydelig rolle i Danmarks grønne regnskab. Gennem i alt 33 handlinger vil byggeriet bl.a. kunne reducere branchens CO2-udledning med 88 procent i forhold til niveauet i 1990. Desuden er der markante indsatser for at mindske ressourceanvendelsen og styrke biodiversiteten i forbindelse med byggeri.