Pressekommentar: Ny klimatilpasningsplan er et skridt på vejen - men helt utilstrækkeligt finansieret

Med års forsinkelse præsenterede Miljøminister Magnus Heunicke (S) mandag regeringens udspil til en plan for klimatilpasning i Danmark. I sig selv en positiv nyhed, selvom planen ikke tilvejebringer en egentlig langsigtet plan for klimasikring af Danmark.

Udspillet indeholder en række positive elementer og bliver hilst velkommen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, selvom udspillet ikke lever op til forventningerne:  

- Jeg er først og fremmest glad for, at der er kommet et udspil, fordi det er en forudsætning for, at vi kommer i gang med konkrete løsninger og med den politiske debat af en meget vigtig dagsorden. Vi er i Danmark bagefter ift. håndtere de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Det så vi senest i sidste uge, hvor skaderne ifølge en foreløbig vurdering løber op i mere end en milliard. Derfor er jeg også lidt forundret over den beskedne - ja reelt helt utilstrækkelige - finansiering af planen. Der er betydelige samfundsøkonomiske gevinster forbundet med investeringer i klimaløsninger, og derfor så vi også gerne, at den kommunale pulje havde været endnu større og bedre, fordi mange kommuner vil få svært ved selv at finde de nødvendige midler til klimatilpasning, siger Ulrik Ryssel Albertsen, Erhvervspolitisk Chef i FRI.

Planen indeholder også et kommende lovforslag, der vil gøre det muligt for spildevandsselskaber at gennemføre kollektive løsninger i områder med højtstående grundvand. Til det siger Ulrik Ryssel Albertsen:

- Det er meget positivt, at udfordringer med stigende grundvand går fra at være en problemstilling hos den enkelte husejer til fremadrettet at blive en opgave, der løses af kommuner og spildevandsselskaber i fællesskab. Det er samfundsøkonomisk en langt mere optimal løsning.

Det er derimod ikke optimalt, at planen hverken indeholder konkrete målsætninger for indsatsen eller en strategi for, hvordan man sikrer den bedst mulige koordination af klimatilpasningsindsatsen og de optimale rammer for f.eks. kommunerne til at håndtere de forskellige oversvømmelseskilder.

- Der er mange gode intentioner i planen, men der er også mange vanskelige spørgsmål omkring finansiering og organisering af området, der står ubesvaret hen. Det skal en række yderligere analyser give svar på. Og her kan jeg godt blive bekymret for tempoet, for vi har brug for en samlet plan, der anviser finansiering, organisering, målsætning og ambitionsniveau. Og hellere i dag end i morgen, for regningen vokser, jo længere tid vi venter, afslutter Ulrik Ryssel Albertsen.

Læs flere pressemeddelelser