Pressekommentar: Ros til regeringens indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har landet en bred politisk aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet. Konkret betyder det, at man udvider positivlisten for faglærte med sosu-hjælpere og blandt andet vil hente op mod 1000 nye medarbejdere til sundhedsvæsnet hjem fra blandt andet Indien og Filippinerne.

Aftalen kommer samme dag, som udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad annoncerer, at regeringen fremsætter et lovforslag om at lempe på reglerne for veluddannede, specialiserede arbejdere fra lande udenfor EU, når de ansættes i danske virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at droppe kravet om, at lønudbetalingen skal ske til en dansk bankkonto og ved at gøre det lettere for udlændinge at skifte opholdsgrundlag uden også at skulle skifte job.

Hos Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, er Adm. direktør Henrik Garver meget positivt indstillet over for regeringens arbejde på området.

- Det er dejligt at se, at der nu bliver gået praktisk til værks for at løse de massive arbejdskraftudfordringer, vi har og vil have i den kommende tid, siger han, og uddyber:

- I dag ser vi en konkret aftale på sundhedsområdet. Det er et fint sted at starte, for også her er behovet akut, men jeg kan naturligvis ikke undgå at glædes over, at der samtidigt bliver stillet forslag om at fjerne nogle af de nærmest kafkaske forhindringer, der har været for eksempelvis den danske videnindustri, i forbindelse med at trække eksperter fra tredjelande til stillinger herhjemme.

Vi er langt fra i mål

Både bankreglerne og jobskiftereglerne har været til stor gene for FRI’s medlemsvirksomheder, og selvom Henrik Garver nu vejrer morgenluft, så er der stadig masser af arbejde foran os i opgaven med at få de kvalificerede eksperter til Danmark.

- Nu håber jeg bare, at regeringen ikke hviler på laurbærrene og tænker, at vi er i mål. For det er vi langt fra. For eksempel skal vi fortsat have åbnet op for flere udenlandske studerende på de danske videregående uddannelser inden for STEM-fagene. Det er beviseligt den bedste og billigste måde at få integreret dygtige folk i danske jobs, at lade dem tage deres uddannelse her, slutter han.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
Pressemeddelelse: Ingeniører navigerer sikkert igennem krisen i byggeriet
For fjerde år i træk oplever de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vækst i antallet af medarbejdere. Især de største virksomheder i branchen oplever en markant fremgang, drevet af en bred opgaveportefølje og et fortsat arbejde med at tiltrække og drage nytte af medarbejdere med andre uddannelser end de traditionelle ingeniører.
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
Pressekommentar: EU-kommissionens 2040-udspil er en lettelse
EU-kommissionen har i denne uge offentliggjort sit udspil for et 2040-klimamål og sætter her en ambition om en 90% reduktion af CO2-udslippet sammenlignet med 1990. Et Delmål mod klimaneutralitet i 2050, der svarer til de danske planer på området. Den udmelding glæder adm. direktør i FRI, Henrik Garver.
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche
Byggeriets Handletank for bæredygtigt byggeri har lanceret et omfattende katalog med handlinger, som skal sikre en omstilling af sektoren i en langt mere bæredygtig retning. Byggeriet spiller en betydelig rolle i Danmarks grønne regnskab. Gennem i alt 33 handlinger vil byggeriet bl.a. kunne reducere branchens CO2-udledning med 88 procent i forhold til niveauet i 1990. Desuden er der markante indsatser for at mindske ressourceanvendelsen og styrke biodiversiteten i forbindelse med byggeri.