Pressekommentar: Strømsvigt på hospital tydeliggør sårbarhed i dansk energiinfrastruktur

De seneste dages nyheder om strømsvigt på et af Danmarks største hospitaler tydeliggør, hvor sårbare vi er over for svigtende energiforsyning.

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har man længe bekymret sig over tilstanden på den danske energiinfrastruktur, der ikke i dens nuværende tilstand vil kunne leve op til de krav, de kommende år og den grønne omstilling stiller til den. Ikke mindst det faktum, at der ikke foreligger en samlet plan for, hvordan hele sektoren skal fremtidssikres, er problematisk, mener Erhvervspolitisk chef i FRI, Ulrik Ryssel:

- Strømafbrydelsen på Herlev Hospital viser med al tydelighed, hvor afhængige vi som samfund er af et pålideligt el-og energisystem. Heldigvis har Herlev hospital og andre samfundskritiske enheder en plan, når strømmen svigter. Nødgeneratorer, der automatisk aktiveres og leverer livsredende strøm. Men på samfundsniveau og for Hr. og Fru Danmark, har vi desværre ikke en national plan, der sikrer os effektivt mod flere strømafbrydelser og klargør retningen fremadrettet. Og den plan skal komme fra politisk hold, siger Ulrik Ryssel, og uddyber:

- Hvordan, og i hvilken rækkefølge, vi udbygger vores energiinfrastruktur, er ikke uden betydning for den sikkerhed, der skal etableres sideløbende. De seneste års geopolitiske konflikter har sat fuldt spotlys på, at landes infrastruktur, herunder energiinfrastruktur, udgør en vigtig brik i udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det stiller krav til måden vi planlægger og tænker vores infrastruktur på. I dag lever den ikke op til de krav og udfordringer, vi ser ind i de kommende år. Derfor har vi som minimum brug for at have en samlet plan for, hvordan vi kommer videre herfra.

FRI sætter fokus på den manglede nationale strategi for den danske energiinfrastruktur i rapporten State of the Nation 2024 | Energi og Klima

-o-

Pressekontakt:

Morten Vendt
Kommunikationskonsulent
PR, Kommunikation og Storytelling
E:  mv@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 37
D: +45 35 25 37 47

Læs flere pressemeddelelser