Pressekommentar: Vi mangler en helhedsplan for klimaindsatsen

En frisk rapport fra Klimarådet konkluderer, at der er et mismatch mellem Danmarks indsats og ambitioner på klimaområdet - hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er Adm. direktør Henrik Garver enig i den generelle betragtning. Han ønsker sig nu et samlet fokus på den videre strategi, for at nå i mål.

Klimarådet udgiver i dag deres 2023 statusrapport, der overordnet set fortæller, at den danske indsats på klimaområdet ikke står mål med ambitionerne.

Klimarådets statusrapport kommer ikke som en overraskelse, men udviklingen er ikke desto mindre bekymrende.

Den indsats, og de faktiske initiativer vi har set, giver simpelthen ikke det ønskede resultat.

Der skal mere til.

Vi mangler først og fremmest en helhedsplan for klimaindsatsen. Der skal fra centralt hold tages nogle beslutninger. Både for den fremadrettede strategi - men også for at yde det engagement, der skal til for, at løsningerne kan implementeres i praksis.

Eksempelvis på 'Carbon Capture'- området, men også ift. en national råstofstrategi, klimatilpasning osv.

Vi mangler de store rammer, som også tager højde for eksempelvis biodiversitet og lokale økosystemer.

Derfor kalder vi på handling fra de danske kommuner.

På det lokale plan skal de danske kommuner blive bedre til at sikre det lokale engagement i de ændringer, der er nødvendige, så de effektivt kan planlægge og for eksempel udpege arealer, der skal bruges til grønne energikilder eller ny energiinfrastruktur.

Som det er nu, forsinkes blandt andet sol- og vindprojekter unødigt, af lokale forhold - og 'not in my backyard'-tilgang.

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Årets unge FRI-rådgiver 2023 - Finalist nummer fire: Kasper Bach Johannsen, Projektleder, MOE
Pressemeddelelse: Årets unge FRI-rådgiver 2023 - Finalist nummer fire: Kasper Bach Johannsen, Projektleder, MOE
Kasper Bach Johannsen er 33 år gammel og ansat som specialist og projektleder indenfor Energidesign, Bæredygtighed & Indeklima hos MOE i Aarhus. Kasper har i flere sammenhænge bidraget til innovation inden for sundt byggeri og taget del i udviklingen af ’DGNB Hjerte’-udmærkelsen. Han er blandt andet nomineret for sit arbejde med Realdania-forsøgsprojektet ’Sunde Boliger Renovering’.
Pressemeddelelse: Årets unge FRI-rådgiver 2023 - Finalist nummer tre: Jyothsna Amrith, Projektleder, Atkins
Pressemeddelelse: Årets unge FRI-rådgiver 2023 - Finalist nummer tre: Jyothsna Amrith, Projektleder, Atkins
Jyothsna Amrith er 34 år gammel og er ansat som projektleder inden for Spor og Anlæg i Atkins i København og udlånt til Atkins Norge. Jyothsna har været ansvarlig for en række jernbane, letbane og metro projekter spredt over hele verdenen. Hun er blandt andet nomineret på baggrund af sit arbejde med udbygningen af Bybanen i Oslo og Jakarta Mass Rapid Transit i Jakarta, Indonesien.