Pressemeddelelse: Branchen glædes over stor, grøn aftale

Nyheden om, at Et bredt flertal i Folketinget netop er blevet enige om en aftale, der sætter rammer for en ambitiøs grøn omstilling i den danske bygge- og anlægssektor, glæder de danske brancheorganisationer og spillere inden for byggeriet, der i årevis har arbejdet for netop en ambitiøs politik på dette område. Det siger en række af branchens spidser oven på regeringens udmelding fredag den 5. marts 2021.

Rådgivende ingeniører: Tydelig forskel for den grønne omstilling

- Det er virkelig stærkt at forligspartierne bag aftalen om Bæredygtigt Byggeri har skruet op for ambitionerne, sammenlignet med det udspillet fra Regeringen. Der er ingen tvivl om, at byggeriet kan blive mere bæredygtigt, hvis rammer og lovgivning er på plads – det var også det helt centrale outcome af det arbejde vi leverede i Regeringens klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg for præcist 12 måneder siden, siger Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, og uddyber:

- Detaljerne i aftalen, hvor der allerede fra 2023 stilles krav om en CO2-grænseværdi, både i det almindelige byggeri og i den særlige frivillige CO2-klasse er det virkelig stærke ryk. Særligt fordi det suppleres med at kravene løbende kan strammes, så vi hele tiden sikrer at byggeriet virkelig bidrager til den grønne omstilling – og de tiltag vi tager i byggeriet, smitter direkte af på mange andre sektorer, bl.a. industrien og transportsektoren. Derfor kan den nye Nationale strategi for bæredygtigt byggeri gøre en tydelig forskel for den grønne omstilling.

Byggeriet: Ambitiøst mål og internationale perspektiver

Også Sekretariatsleder i BAT-Kartellet, Gunde Odgaard, hilsner dagens aftale om bæredygtigt byggeri meget velkommen.

- Indholdet peger i den rigtige retning og for byggeriets organisationer vil vi gøre vores bedste til at aftalens mange måstætninger kommer hurtigt og effektivt i mål. Det er et forholdsvis ambitiøst mål omkring CO2 og drivhusgasindholdet i byggematerialer, som partierne har sat sig. Vi er dog glade for at kravene i den frivillige, bæredygtige klasse eksisterer parallelt med de mål, der nu er fastsat i dagens bæredygtighedsaftale. Det sikrer mulighed for, at de bygherrer, byggematerialeproducenter og andre, som vil gå de ekstra skridt, stadigvæk har mulighed herfor, siger han og glæder sig over de internationale perspektiver ved dagens nyhed:

- Aftalen indeholder også et forslag om, at der skal skabes et nordisk sammenarbejde om bæredygtigt byggeri. Dette er naturligvis særdeles hensigtsmæssigt, ligesom det er positivt at se, at Danmark nu skal arbejde for at fremme denne agenda på europæisk plan. European Green Deal og Renovation Wave er to europæiske flagskibe, som vil have god gavn af at have en dansk lods om bord.

Arkitekter: Danmark bliver et foregangsland

Adm. Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, deler begejstringen

- Kæmpe applaus til Regeringen og folketingets partier for at tage et syvmileskridt fremad i den grønne omstilling af byggeriet og stille klimakrav til nybyggeriet fra 2023, samt indføre obligatorisk beregning af miljøbelastningen af al nybyggeri. Det vil være en afgørende faktor for, at Danmark kan nå klimamålsætningen i 2030, og samtidig, ved at gå frem i et tempo hvor branchen kan nå at omstille sig, give fantastiske muligheder for innovation og eksport af grønne løsninger, siger hun og påpeger, at dette kan være medvirkende til at sætte Danmark i en grøn førerposition:

”Danmark bringes nu frem som foregangsland i omstillingen til mere bæredygtigt byggeri ved at stille klimakrav, og dermed belønne de mange aktører i byggeriet, der leverer klimavenlige byggematerialer og designer bæredygtigt. Det kan blive det næste meget store eksporteventyr for Danmark.

Green Building Council: Aftalen gør det muligt at skabe de nødvendige forudsætninger

Direktør, Green Building Council Denmark, Mette Quist er også tilfreds:

Regeringens nye aftale for bæredygtigt byggeri understøtter den udvikling, der efterspørges fra branchen om at byggeriet skal udgøre en væsentlig del af den bæredygtige omstilling. Med aftalen bliver det muligt at skabe de nødvendige forudsætninger for, at vi kan bidrage til at drive den bæredygtige udvikling videre i byggeriet - også i udlandet.

I Green Building Council glæder vi os til fortsat at bidrage med data og datagrundlag til den videre evidensbaserede udvikling. De nye krav udfordrer branchen i forhold til viden og kompetencer. Vores medlemmer har arbejdet med målbare krav til bæredygtighed gennem de seneste ti år, og derigennem leveret uvurderlig viden og kompetenceopbygning. Derfor er vi også i dag nået så langt, at hele 25 pct. af alle større nybyggerier allerede i dag kan leve op til f.eks. CO2-krav. Branchen er klar – og vi er glade for at se, at politikerne med denne aftale også sætter de bæredygtige ambitioner i vejret.

Betonproducenten: Et tigerspring for bæredygtigt byggeri

Der er ligeledes ros og anerkendelse fra Head of Sustainability & External Relations hos Aalborg Portland, Thomas Uhd:

- Den nye politiske aftale er et tigerspring for bæredygtigt byggeri. Der skal lyde en stor ros til boligminister Kaare Dybvad for at lande en ambitiøs og bredt funderet politisk aftale. Med stigende krav til CO2 og livscyklusanalyser i nybyggeri fra 2023 er vejen banet for byggeri med lavere klimaaftryk. Det er helt afgørende for at sikre den fornødne efterspørgsel efter og produktion af mere bæredygtige løsninger og byggematerialer, siger han og fortsætter:

- Hos Aalborg Portland bakker vi fuldt op om aftalen og er klar til levere cement med lavere klimaaftryk allerede nu, ligesom vi arbejder på nye produkter med endnu lave aftryk. Den politiske aftale om bæredygtigt byggeri kan accelerere introduktionen af grøn cement og beton. Det er meget positivt.

For yderligere kommentarer, kontakt:

Lene Espersen, Dansk Arkitektvirksomheder: le@danskeark.dk

Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, hg@frinet.dk

Mette Qvist, DK-GBC:  mette.qvist@dk-gbc.dk

Thomas Uhd, Aalborg Portland: Thomas.Uhd@aalborgportland.com

Gunde Odgaard, BAT Kartellet: gunde.odgaard@batkartellet.dk

Læs flere pressemeddelelser

FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
FRI Pressekommentar: Løsningen på faldet i studieoptaget findes
Onsdag d. 27. juli offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet tallene for antal optagede på de videregående uddannelser. 60.034 skal starte på en af landets videregående uddannelser i år. Det er et fald på hele 9 procent forhold til “før Corona”-normalen i 2019. Udviklingen på ingeniørfagene og inden for STEM-fag generelt er mindre dramatisk, men også her er der sket et fald.