Brandsikkerhed i plejeboliger

FRI Pressekommentar: Den aktuelle sag om plejehjemsbrande og den foreløbige rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet der viser, at "stort set alle" kommuner ikke lever op til kravene for brandsikkerhed, fremhæver en mulig risiko ved det nuværende system omkring sikkerhed i byggeriet.


 

Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udtaler i en kommentar til sagen: ”Vi må konstatere, at sagen om plejehjemsbrandene fremhæver risikoen for meget tragiske konsekvenser af det nuværende system. I det nuværende system får en kommunal bygherre myndighedsbehandlet sit byggeri af en kommunal byggesagsbehandler, der efterfølgende er blevet kontrolleret af et kommunalt beredskab. Og vel at mærke inden for samme kommune. Jeg kan ikke sige, om det er denne konstruktion, der har ført til de aktuelle problemer, som de afspejles i rapporten fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, men den uheldige trippelrolle har i hvert fald ikke fanget de fatale mangler.”

Læs mere om sagen på TV2's hjemmeside

Henrik Garver ser dog positivt på den fremtidige sikkerhed, idet han fortsætter: ”Der er dog allerede handlet politisk i forhold til at begrænse ulykkerne i fremtiden. Fra 1. januar 2020 håndteres bl.a. brandkrav i byggeriet gennem en ny certificeringsordning. Den aktuelle sag er virkelig tragisk, men fremadrettet vil der komme en ny kvalitet i arbejdet med brandsikkerhed i byggeriet. Det er positivt. Set fra FRI’s side vil den kommende certificeringsordning være med til at sikre, at de bygninger, der bygges og renoveres i fremtiden, vil leve op til de brandmæssige krav.”

Fakta:
Fra 1. januar 2020 er der i BR18 (Bygningsreglementet) krav om at bygherrer benytter en certificeret rådgiver inden for brand. For at blive certificeret brandrådgiver stilles krav til uddannelse, kompetencer (erfaring) og uvildighed, ligesom der bliver ført kontrol med at byggeriet opføres, som det er designet. Der er i dag ikke formelle krav om hverken uddannelse eller erfaring med brand til nogen af de personer som godkender byggeriet, selvom der selvfølgelig ermange kompetente personer i både beredskaber og kommuner.

Download rapporten her


Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

 

___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

• FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på 27 mia. kr.

• De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

 

Læs mere om samme emne

Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.