Pressemeddelelse: Byggeriet viser vejen til en mere bæredygtig branche

Byggebranchen har lanceret et omfattende katalog med handlinger, som skal sikre en omstilling af sektoren i en langt mere bæredygtig retning. I dag spiller byggeriet en betydelig rolle i Danmarks grønne regnskab. Gennem i alt 33 handlinger vil byggeriet bl.a. kunne reducere branchens CO2-udledning med 88 procent i forhold til niveauet i 1990. Desuden er der markante indsatser for at mindske ressourceanvendelsen og styrke biodiversiteten i forbindelse med byggeri.

Virksomheder og branchefolk på tværs af bygge- og anlægssektoren er gået sammen i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed – et initiativ, som nu er klar med et konkret handlingskatalog, der skal sætte kursen mod en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche. Kataloget præsenteres i dag på en stor konference som afholdes på Spor10 i Jernbanebyen. Det er resultatet af 5 måneders intensivt arbejde, hvor mere end 60 virksomheder og 130 branchefagfolk fra bygge- og anlægsbranchen har engageret sig.

Bygge- og anlægssektoren udgør en betydelig faktor i Danmarks grønne regnskab. I handlingskataloget, som repræsentanter fra hele værdikæden står bag, er beskrevet 32 konkrete handlinger, som i praksis betyder, at CO2-udledningen fra bygge- og anlægsbranchen i 2030 vil blive reduceret med omkring 25 procent i forhold til det nuværende niveau. Og hele 88 pct. i forhold til niveauet i 1990, hvilket betyder at branchen ligger væsentlig over klimalovens forpligtelse om en reduktion i Danmark på 70 procent.

Mere end CO2

Handletankens anbefalinger fokuserer meget på CO2-udledninger, men behandler også biodiversitet og styrkelse af cirkularitet og genbrug. Dermed går branchens anbefalinger videre end de allerede vedtagne politiske målsætning og stræber efter en helhedsorienteret bæredygtig fremtid.

”Handletanken har naturligvis fokuseret meget på CO2-udledninger. Klimaændringerne er den største enkeltstående udfordring, vi står overfor. Men vi går videre end det. Vi har også mange forslag til, hvordan branchen kan sænke sit samlede ressourceforbrug gennem fx væsentlig bedre dimensionering og mere genbrug og genanvendelse. Og så sætter vi en retning for, hvordan byggebranchens senest i 2030 kan bidrage positivt til biodiversiteten og dermed kan tilslutte sig den internationale målsætning ’Nature positive by 2030,” siger Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør Aarsleff-koncernen, der har været forperson for Handletanken og stået i spidsen for det meget omfattende arbejde.

Målsætninger og handling

I byggebranchen er der ligesom andre steder i samfundet en meget aktiv debat om målsætninger. Særligt på nybyggeri. Det har været vigtigt for arbejdet i Handletanken at anvise konkrete handlinger, som rent faktisk flytter branchen i den rigtige retning, forklarer forpersonen for handletankens arbejde.

”Vejen til målet er klart defineret i et samlet katalog af handlinger, hvor mange af dem er kvantificeret i forhold til deres klimagevinster. Alle 33 handlingsforslag er både vidtrækkende og ambitiøse – men de er også inden for rækkevidde. Og så er de resultatet af et grundigt forarbejde, hvor branchefolk og eksperter har diskuteret, analyseret og prioriteret handlinger, som kan skubbe branchen i en grønnere retning,” forklarer Jesper Kristian Jacobsen

Supplerende citater fra ledende personer bag Handletanken

Ib Enevoldsen, Adm. direktør Rambøll Danmark A/S:
”Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er et udtryk for, at vi som branche ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Vi vil bidrage aktivt med vores omfattende viden og erfaring fremfor at sidde på vores hænder og afvente reguleringer og regler for branchen”

Peter Kaas Hammer, Adm. direktør Kemp & Lauritzen A/S:
”Det er vigtigt, at vi står sammen på tværs af hele byggebranchen. Med handletankens anbefalinger lægger vi ikke bare sporene for fremtidens nybyggeri men tager også ansvar for at gøre den eksisterende bygningsmasse grøn og en aktiv del af fremtidens energisystem. Jeg er særlig glad for, at det er initiativer, vi kan sætte i gang med det samme.”

Katja Viltoft, Kreativ direktør og Partner JJW Arkitekter:
”Byggebranchen har et samlet ansvar for at skabe et cirkulært og CO2-reducerende samfund..Der er brug for en platform som Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, hvor vi kan stå sammen om en fælles udvikling af byggeriet.

Thomas Holluf Nielsen, Adm. direktør Domea.dk og bygherrer:
”Det er vigtigt for mig, at biodiversitet og cirkularitet er en del af handletankens anbefalinger. Vi kan ikke accelerere den grønne omstilling uden at samtænke den med vores ressourceforbrug og vores indvirkning på naturen. Der er akut brug for, at vi styrker vores modenhed på disse områder. Der er fx bred enighed om, at der mangler viden på disse områder, og at mere viden er centralt for det videre arbejde. Det er vigtigt, at vi kommer i gang, så vi for alvor kan begynde at rykke på den grønne omstilling – hele vejen rundt” 

Jens Højgaard Christoffersen, Adm. direktør COWI A/S:

“De 33 konkrete handlinger kan gennemføres både individuelt og i samspil med regeringen, og det er vores opfattelse, at de vil styrke sektorens konkurrenceevne internationalt. Vi ser frem til at indlede de politiske dialoger og udviklingstiltag, som i sidste ende er afgørende for, om bygge- og anlægssektorens værdikæde sammen får skabt en helhedsorienteret, bæredygtig fremtid. Vi har en enestående mulighed for at gå forrest og vise, at bygge- og anlægsbranchen er klar til at skabe en mere bæredygtig fremtid og gøre Danmark kendt for et grønnere byggeri i verdensklasse”

 

Læs flere pressemeddelelser