Pressemeddelelse: Danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder vækster i forandret marked

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har netop udgivet den halvårlige konjunkturmåling, der kortlægger branchens forventninger over de kommende seks til tolv måneder.

FRI tager to gange årligt temperaturen på medlemsvirksomhedernes forventninger til den kommende periode. Målingen dette forår viser, at der fortsat er stærk vækst i de rådgivende ingeniørvirksomheder, og at væksten vil fortsætte gennem 2024, om end mere afdæmpet end tidligere.

Der er fortsat rygende travlt hos de danske rådgivere og ingeniører. Andelen af beskæftigede, der er opgaver til om tre måneder er steget til 89%. Ved seneste konjunkturmåling i oktober 2023 var tallet 85%. Samme tendens ses ved andelen af medarbejdere, der er opgaver til om seks måneder, hvor tallet er steget fra 64% til 68%. Den aktuelle ordrebog er, både på kort og lang sigt, væsentligt over det historiske gennemsnit målt over de seneste ti år.

Dette glæder, og bekymrer, Adm. direktør i FRI, Henrik Garver:

- Ordrebøgerne vokser fortsat hos vores virksomheder, og de ligger på et historisk højt niveau. Jeg forventer, at ordrebøgerne stabiliseres på det nuværende niveau over de næste seks til tolv måneder – og at der med en fortsat fremgang i antallet af medarbejdere vil komme en bedre balance mellem ordrebog og antal ansatte. At der i et tre måneders perspektiv blot er 11% ledig kapacitet vidner om en kraftig mangel på medarbejdere i rådgiver- og ingeniørvirksomhederne, siger Henrik Garver og tilføjer:

- Det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, at vores virksomheder oplever så stor efterspørgsel på rådgiverydelser fortsat. Men det vidner også om at differentiering har givet en stærk robusthed på brancheniveau. Hvis man kaster et blik på for eksempel arkitektbranchen eller de udførende virksomheder, så er det langt fra det samme positive billede der kan tegnes. På den baggrund er det utroligt tilfredsstillende, at vores virksomheder har det så godt.

Flere sektorer i fremgang – og et boligbyggeri der fortsat går tilbage

Siden målingen i oktober 2023 har virksomhederne oplevet en forbedring af ordrebøgerne inden for de fleste sektorer. Udviklingen er dog særligt drevet af erhvervsbyggeriet og miljø- og energisektoren.

- Den tendens, vi ser, er i høj grad drevet af det private marked. Samtidig oplever vi øgede investeringer, der sker som følge af blandt andet et styrket fokus på omstillingen af vores energisystem, samt et større behov for klimatilpasning, siger Henrik Garver.

Boligbyggeriet er den sektor, der har oplevet den mest markante tilbagegang, 60% af FRI-virksomhederne har oplevet en tilbagegang i opgavemængden inden for boligbyggeri. Og det bekymrer Henrik Garver:

- Det er en voldsom tilbagegang, og den kommer efter at vi også i oktober målingen kunne se at der var en meget voldsom opbremsning i opgaver inden for boligbyggeri. De virksomheder som alene arbejder inden for boligbyggeri, er derfor langt mere udfordret, end virksomheder der arbejder inden for flere forskellige sektorer. Omvendt kan vi dog også se, at tilbagegangen ikke er så voldsom, at det vil føre til massive afskedigelser. Det er blot én procent af FRI-virksomhederne der forventer at være færre ansatte om seks måneder, end de er i dag.

Mangel på arbejdskraft

Den enorme efterspørgsel har den følgeeffekt, at ingeniørvirksomhederne fortsat mangler arbejdskraft. Konjunkturmålingen viser, at 95% af branchens virksomheder efterspørger flere ingeniører. Ved seneste måling i oktober 2023 lå tallet på 73%, så det er en markant stigning, der er forekommet på relativt kort tid.

- Den ekstremt stærke ordrebog er uden tvivl den væsentligste årsag til, at vores virksomheder på nuværende tidspunkt oplever en massiv ingeniørmangel. De har brug for flere, og vi bør som samfund gøre alt, hvad vi kan for at efterkomme det ønske, det handler om at fastholde grundlaget for stærke virksomheder i Danmark, frem for at videnarbejdspladser skal flytte til udlandet, hvor arbejdskraften måske er lettere at få adgang til, fortæller Henrik Garver.

40% af FRI-virksomhederne forventer at have flere ansatte om seks måneder, end de har i dag. Men der efterspørges foruden ingeniører også andre medarbejderprofiler. 47% af virksomhederne indikerer nemlig, at de mangler andre typer af medarbejdere, så det er også på den bredere kam, at virksomhederne er udfordret af medarbejdermangel.

Du kan nærlæse den seneste konjunkturmåling fra FRI her

-o-

Pressekontakt:

Morten Vendt
Kommunikationskonsulent
PR, Kommunikation og Storytelling
E:  mv@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 37
D: +45 35 25 37 47

Læs flere pressemeddelelser