FRI: Klimarådet bør skærpe fokus på carbon footprint i bygge- og anlægsprojekter

København, den 10. marts 2020

 

Klimarådet fremlagde mandag rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark” til regeringen. Rapporten peger på en række virkemidler, fordelt i to hovedspor, for at nå målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI kan tilslutte sig rapportens hovedkonklusioner der, hvis de gennemføres, vil kunne flytte en lang række af de bæredygtighedsindikatorer for Danmarks infrastruktur, som fremgår af FRI’s State of the Nation rapport, fra rød til gul og grøn. Det gælder ikke mindst initiativerne i det hovedspor der handler om en skærpet indsats inden for kendte rammer og kendt teknologi bl.a. ift. den offentlige bygningsmasse. Set i lyset af udfordringerne som er skitseret i State of the Nation 2020, er det FRI’s vurdering, at Klimarådets anbefaling af ”implementeringssporet” blot er den nødvendige laveste fællesnævner. En tydelig mangel er, at der ikke er noget væsentligt fokus på hvordan vi reducerer klimaaftrykket, i form af materialernes carbon footprint, fra bygninger og store infrastrukturprojekter.

Klimarådets centrale tiltag

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har gennemgået Klimarådets rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”. Rapporten peger på en række vigtige initiativer, der alle vil bidrage til at Danmark kan opfylde 2030-målet om at nedbringe CO2-aftrykket med 70 procent. Klimarådets grove overslag viser, at den samfundsøkonomiske omkostning pr. år ved at opfylde målet gradvist vil stige gennem 2020’erne og i 2030 nå 15-20 mia. kr. sammenlignet med et forløb, hvor Danmark ikke gør mere end den politik, der allerede er vedtaget. Denne omkostning svarer til under én pct. af BNP.

De nedenstående af Klimarådets tiltag, er af særlig betydning, ikke mindst når Klimarådets anbefalinger sammenholdes med FRI’s nye State of the Nation 2020-rapport:

 • energirenovering af kommunale og regionale bygninger,
 • undtagelse af investering i energieffektivisering og bedre indeklima fra anlægsloftet,
 • fremrykning af udbud og idriftsættelse af havvindmølleparker vedtaget med energiaftalen fra 2018 samt vedtagelse af yderligere havvindmølleparker,
 • fleksible tariffer i elnettet
 • fokus på massiv og strategisk indsats inden for forskning og udvikling samt demonstration og markedsmodning af nye teknologier  
 • CO2-afgift
 • Sikring af tilstrækkelig ladeinfrastruktur i byer og på motorvejsnettet
 • Fremme af finansieringsløsninger gennem energiservice-virksomheder (ESCO)
 • Mindre dieselforbrug i bygge- og anlægssektoren
 • Alle danske kommuner og regioner bør udarbejde klimastrategier, der giver klare retningslinjer for klimavenlige valg i fx byggeri og indkøb
 • Alle relevante lovforslag og større offentlige anlægsinvesteringer og øvrige beslutninger om infrastruktur bør konsekvensberegnes for klimaeffekter

State of the Nation 2020 som baseline

I en kommentar udtaler FRI’s direktør Henrik Garver: ”Klimarådets nye rapport rammer i alt væsentlighed inden for skiven, og peger på en række helt nødvendige tiltag i omstillingen af Danmark til et nul-emissions samfund i 2050. På et enkelt område kunne vi reelt godt savne et endnu højere ambitionsniveau. Det er når det handler om at fokusere på det klimaaftryk der kommer fra bygninger og store anlægsprojekter. Her er alene en forsigtig henstilling om at konsekvensberegne for klimaeffekter. Men reelt bør der indføres krav om CO2-regnskaber i forhold til processer og materialevalg. For stores anlægsprojekter bør et lavt samlet carbon footprint blive en kvalitetsparameter ift. design og udførelse, og for byggeri bør der indføres en egentlig ramme for bygningers klimaaftryk, som vi eksempelvis kender det fra energirammen allerede i dag.”

Henrik Garver fortsætter: ”Med afsæt i de udfordringer for klima og bæredygtighed, som FRI skitserede i vores nye State of the Nation 2020 rapport, vil en række af vores bæredygtighedsindikatorer for Danmarks infrastruktur kunne skifte fra rød og gul, til gul og grøn, såfremt der leveres samlet og strategisk i forhold til Klimarådets anbefalinger. Med State of the Nation som baseline, kan vi derfor se, at Klimarådets forslag vil gøre en positiv forskel.”

Fakta

Klimarådets rapport: ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark” kan hentes på www.klimaraadet.dk

FRI’s State of the Nation 2020-rapport kan hentes på www.frinet.dk/state-of-the-nation-2020

Kontakt

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk

Pressefotos findes her /pressefotos

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.

FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

 • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på mere end 26 mia. kr.
 • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

Læs flere pressemeddelelser