Pressemeddelelse: Ingeniører hylder diversitet på arbejdspladsen med ny pris

Torsdag d. 7. marts uddeler Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI for første gang ‘FRI’s Diversitetspris’. FRI’s diversitetspris går til en medlemsvirksomhed eller en afdeling i en medlemsvirksomhed, der har gennemført et initiativ - en indsats - som bidrager til styrket ligestilling, diversitet eller inklusion.

FRI nedsatte i 2021 FRI’s Forum for diversitet og ligestilling, med det formål at styrke FRI’s medlemsvirksomheder ift. ligestilling, inklusion og diversitet. På baggrund af det arbejde er FRI’s Diversitetspris opstået.

De tre finalister er i år SYSTRA Danmark, COWI og Rambøll.

- Det er utroligt positivt, at branchen tager ansvar på det her vigtige område. Ved at fokusere på diversitet, ligestilling og inklusion stiller FRI-virksomheder sig et mere attraktivt sted som arbejdspladser overfor en større talent- og medarbejdermasse, end det ellers ville være tilfældet. Og med en samlet vækst på 6,4% i antallet af medarbejdere i FRI’s medlemsvirksomheder er det helt centralt, at virksomhederne er attraktive arbejdspladser for flere talenter, forklarer adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

De tre finalister til årets pris er nomineret på baggrund af følgende initiativer:

SYSTRA Danmark er nomineret på baggrund af initiativet ‘Ligestilling i SYSTRA’, hvor man har gennemført en række initiativer, der har til formål at styrke ligestilling i forhold til køn, etnicitet, uddannelsesbaggrund, handicap, religion med flere. Blandt tiltagene har fædre nu lige mulighed for barsel. 

SYSTRA har gennemført analyser af årlige kønsopdelte lønstatistikker for aktivt at udligne lønforholdene internt. Derudover har man, gennem seminarer i ledelsesgruppen og målrettede oplæg for alle medarbejdere, arbejdet et styrket fokus på at forebygge unconcious bias.

Siden initiativet har kulturen ændret sig. For eksempel er det nu helt forventet, at fædre tager 24 ugers barsel. Samtidig er der en synlig og målbar forskel ift. ligestilling, efter initiativet blev indført.

COWI er nomineret på baggrund af initiativet “Promoting a Truly Inclusive Workplace’. Blandt tiltagene har alle medarbejdere i den danske afdeling i løbet af 2023 gennemgået flere led af træning og undervisning, der udbreder viden om ligestilling og diversitet. Eksempelvis gennem live-webinarer.

Ledelsen har gennemført “Bias Awareness Training’ med en ekstern ekspert. Man har også indført mentoring-programmer, der tager afsæt i diversitet, og samtlige afdelinger i COWI Danmark har indført D&I Action planer, der sikrer et konstant fokus på ligestilling, diversitet og inklusion.

Tiltagene er blevet mødt overvejende positivt blandt både ledere og resten af medarbejderstyrken. Og tiltagene har gjort en målbar forskel.

Rambøll er nomineret på baggrund af initiativet ‘Strukturerede diversitetsværktøjer til rekruttering og onboarding’.

Blandt tiltagene har Rambøll udviklet et digitalt værktøj, der neutraliserer socialt stereotypt indhold på tværs af firmaets kommunikationskanaler. Man har også trænet alle medarbejdere i emner som ligestilling, diversitet og betydningen af et inkluderende arbejdsmiljø gennem digitale læringsmoduler.

I dag er 150 af Rambølls ledere uddannet gennem et e-læringskursus om lighed, diversitet og inklusion med det formål skabe en inkluderende kultur og agere rollemodeller.

Rambøll har siden initiativet blandt andet oplevet en stigning på 12% i antallet af kvindelige jobansøgere og en styrket tiltrækning af internationale kandidater. Ligesom det har bidraget til, at der er kommet flere kvindelige ledere i Rambøll.

Hvem, der ender med at vinde FRI’s Diversitetspris 2024, bliver afsløret torsdag d. 7. marts, hvor FRI’s årsmøde løber af stablen i Industriens Hus. 

 

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Hvor der sidste år sås en stor fremgang i Asien, skal medarbejdervæksten i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders udenlandske datterselskaber i år primært findes på de nære markeder. Det viser nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.