Pressemeddelelse: Nyt kodeks skal sikre fair udbud og styrke samarbejdet i byggeriet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et kodeks for at mindske de transaktionsomkostninger, som medlemmer af begge organisationer oplever i forbindelse med udbud.

 

Det nye kodeks gør op med fravigelser og urimelige aftalevilkår og skal sikre en mere fair og effektiv tilrettelæggelse af udbud i fremtiden. 

Hovedformålet er at dæmme op for en række faktorer, der bevirker, at aftalevilkårene i byggesager risikerer at blive stærkt urimelige – i sidste ende til alle parters ulempe.  Der må og skal være en proportionalitet mellem de krav, der stilles til ansøgere og tilbudsgivere, og den konkrete opgave. Og det er alfa og omega at begrænse transaktionsomkostningerne ved at afholde sig fra fravigelser fra ABR og urimelige forsikringskrav.

I dag presses tilbudsgivere ofte, når de deltager i udbud og konkurrencer. De skal levere omfangsrige og detaljerede oplæg, som er dyre at udarbejde, og som presser virksomhederne økonomisk, hvis det ikke lykkes at vinde. Samtidig kan vinderne have brugt så mange ressourcer i udbudsrunden og konkurrencen, at gevinsten ved at få opgaven bliver minimeret. 

Desuden har disse former for udbud og konkurrencer hverken gavnet samarbejdet i byggesektoren eller banet vej for bedre kvalitet. Fremover er der en fare for, at omfattende og detaljerede krav vil underminere den innovation, der bliver brug for, når vi skal i mål med den grønne omstilling af hele bygge- og boligsektoren.

Katja Viltoft, formand for Danske Arkitektvirksomheder udtaler:

- Arkitekter og ingeniører oplever ofte, at omkostningerne ved at afgive et tilbud eller deltage i en konkurrence er voldsomt store, og det paradoksale er, at det ikke skaber værdi for bygherren. Det er spild af ressourcer. Det er ikke bæredygtigt. Vi skal i stedet skabe positive forandringer i det bebyggede miljø til glæde for samfundet. Det vil det nye kodeks medvirke til.

Ifølge det nye kodeks bør bygherrer og bygherrerådgivere fremover sikre, at der er en rimelig balance mellem, hvad de forlanger i forhold til opgavens størrelse og honoraret. Og dette bør gælde for både projektkonkurrencer, totalrådgiverkonkurrencer og almindelige udbud. 

Henrik Winther, formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI siger: 

- FRI og Danske Arkitektvirksomheder står sammen om at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for udbud og konkurrencer. Det vil være til glæde for bygherren, rådgiverne og hele samfundet. Byggeri er en holdsport. Det handler om tillid og samarbejde. Derfor skal vi væk fra de snærende kontrakter fyldt med mistillid, som kun skaber unødige ekstra omkostninger.

Kodekset, der er vedtaget af FRI og Danske Arkitektvirksomheders respektive bestyrelser, omfatter flere centrale anbefalinger:

  • Tilrettelæg udbud og konkurrencer med respekt for tilbudsgivernes ressourceforbrug.
  • Tildel kontrakter under 500.000 kr. direkte uden fordyrende udbud.
  • Udnyt udbudslovens muligheder for direkte tildeling af opgaver under EU’s tærskelværdier.
  • Undgå fravigelser fra ABR- og AB-dokumenterne, da det kan flytte ansvaret for risici over på tilbudsgiverne og medføre manglende genkendelighed. Hvilket i sidste ende øger omkostningerne.
  • Ved rammeaftaler skal den oplyste kontraktværdi være realistisk.
  • Udnyt adgangen i udbudsloven til at bede om referencer der er ældre end tre år af hensyn til konkurrencen – så flere kan få mulighed for at byde på opgaverne.

 

Du kan læse hele kodekset her:  Kodeks for begrænsning af transaktionsomkostninger

 

Billedtekst: Underskriftceremoni i forbindelse med lancering af Foreningen af Rådgivende ingeniørers og Danske Arkitektvirksomheders kodeks for begrænsning af transaktionsomkostninger. Fra venstre ses Henrik Winther, Henrik Garver, Katja Viltoft, Lars Storr-Hansen. (Foto: FRI)

 

For yderligere information eller kommentarer, kontakt venligst

Katja Viltoft, partner og kreativ direktør JJW Arkitekter og bestyrelsesformand Danske Arkitektvirksomheder

Tlf.: 2944 8571 / kvi@jjw.dk  og

 

Henrik Winther, Executive Vice President COWI og bestyrelsesformand FRI

Tlf. 5640 0000 / hew@cowi.com

 

Lars Storr-Hansen, adm. Direktør Danske Arkitektvirksomheder

Tlf. 4119 3304 / lsh@danskeark.dk

 

Henrik Garver, adm. direktør FRI

Tlf.  3525 3742 / hg@frinet.dk

Læs flere pressemeddelelser