Bliv medlem af FRI Young Professionals

Ved at følge nedenstående link har du nu mulighed for at melde dig ind i FRI Young Professionals uden besvær.


 

Krav til ansøger:
- Du er under 40 år gammel
- Du er ansat i en FRI-virksomhed*

Jeg vil være en del af FRI Young Professionals!

Kun folk der opfylder kravene vil blive accepteret.

*Tjek om din virksomhed er medlem af FRI her.

Du kan også følge FRI Young Professionals på LinkedIn

Læs mere om samme emne

FRI Håndbogen
FRI Håndbogen
I henhold til FRI’s love, fastsættes kontingentet for med­lemmerne på den årlige general­forsamling. I kontingentet indgår bidrag til Foreningen af Rådgivende Ingeniø­rers legat.
Arrangementer
Arrangementer
FRI Young Professionals's arrangementer samler de yngre rådgivere, giver faglig inspiration og styrker det sociale netværk på tværs af virksomhederne.