Young Professionals

Hvad er FRI - Young Professionals?

FRI Young Professionals er et netværk for yngre medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder. FRI Young Professionals arrangerer blandt andet netværksarrangementer, faglige events og skaber gode relationer mellem yngre medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder.


FRI - Young Professionals er et gratis tilbud til yngre ansatte (op til 40 år) i FRI's medlemsvirksomheder. 

FRI Young Professionals er et spændende, udviklende og inspirerende forum, hvor organisatoriske, markeds- og karrieremæssige interesser diskuteres, erfaringer udveksles, og netværk skabes.

FRI Young Professionals organiserer arrangementer, der samler de yngre rådgivere, deltager med indlæg og diskussioner i FRI's øvrige arrangementer, og udbreder yngre rådgiveres interesser, ideer og visioner.


Hvorfor netværk?

Der er mange gode grunde til at deltage i FRI - Young Professionals. At indgå i et netværk handler dybest set om at give og få viden og sparring med andre mennesker. Her kan man møde ligesindede og inspirere, udfordre og støtte hinanden i arbejdslivets mange facetter. Netværk kan skabe nye samarbejder mellem yngre rådgivere på tværs af branchens virksomheder og facilitere faglig og personlig udvikling.

FRI - Young Professionals har både en faglig og en social funktion. Derfor forsøger vi at ramme en balance i vores netværksaktiviteter, hvor der både er plads til fagligt inspirerende arrangementer og sociale events, hvor der er mulighed for at møde og have det sjovt med andre rådgivere.

Følg FRI Young Professionals på LinkedIn.