}
om fri

Det internationale

På det internationale plan varetages FRI's medlemsvirksomheders interesser igennem EFCA på EU-området og igennem FIDIC på verdensplan.

EFCA

På EU-området varetages FRI-virksomhedernes interesser gennem den europæiske organisation EFCA, hvor der på europæisk plan foregår koordinerende arbejde, bl.a. omkring ansvarsforhold, ligesom EFCA på tæt hold følger med i og påvirker nye tiltag fra EU.

Nyheder fra EFCA

FIDIC

På verdensplan er FRI medlem af FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), der bidrager til at udbrede kendskabet til de rådgivende ingeniører over for f.eks. udviklingsbanker, ministerier mv., ligesom det er forum for udarbejdelse af internationalt anvendte kontraktgrundlag.

Nyheder fra FIDIC