om fri

Kontingentsatser

Kontingentsatserne for 2023 holdes uændrede i forhold til 2022, dog reguleres kontingentintervallerne og den antagne mindste lønsum for virksomheder med 2,3 %, svarende til udviklingen i Rådgiverindekset (ILON 12 MA Rådgivning mv.) pr. 3. kvartal.