om fri

Kontingentsatser

Kontingentsatserne for 2024 holdes uændrede i forhold til 2023, dog reguleres kontingentintervallerne og den antagne mindste lønsum for virksomheder med 3,0 %, svarende til udviklingen i Rådgiverindekset (ILON 12 MA Rådgivning mv.) pr. 3. kvartal. Det betyder, at mindstekontingentet for FRI nu er 2.266 kr./år