om fri

Kontingentsatser

Kontingentsatserne for 2022 holdes uændrede i forhold til 2021, dog reguleres kontingentintervallerne og den antagne mindste lønsum for virksomheder med 2,8 %, svarende til udviklingen i Rådgiverindekset (ILON 12 MA Rådgivning mv.) pr. 3. kvartal.

Kontingent 2022