}
om fri

Kontingentsatser

Kontingentsatserne for 2020 holdes uændrede i forhold til 2019. Dog reguleres kontingentintervallerne og den antagede mindste lønsum for virksomheder med 2,0 %, svarende til udviklingen i Rådgiverindekset (ILON 12 MA Rådgivning mv.) pr. 3. kvartal.

Kontingent 2020

 

I forbindelse med indberetning af firmaets lønsum findes her vejledende tekster til de enkelte felter.

Vejledning til indberetning af lønsum kontingent 2021