Erklæringer om medlemskab og uvildighed

FRI tilbyder alle medlemsvirksomheder, at de kan modtage en erklæring fra FRI, der bekræfter, at firmaet er medlem af foreningen og er et anerkendt og respekteret dansk rådgivende ingeniørfirma. 

FRI har i 2020 udarbejdet en ”erklæring om medlemskab”, som medlemsvirksomhederne kan rekvirere specifikt ift. egen virksomhed, og som kan vedlægges tilbud, når der bydes ind på opgaver.

Erklæringen bekræfter derudover, at firmaet tilbyder rådgivningsydelser i Danmark såvel som i udlandet i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget af EFCA og FIDIC, og at virksomheden er uafhængig af producenter, entreprenører og leverandører.

Erklæringerne kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Erklæringen bekræfter, at jeres virksomhed er medlem af FRI, og at I som FRI-virksomhed:

  • Er fagligt kvalificeret til at løse opgaven
  • Sikrer integritet i opgaveløsningen og arbejder loyalt for kundens legitime interesser
  • Udfører rådgiverydelser i overensstemmelse med FRI’s regler for god rådgiverskik
  • Har et effektivt KS-system
  • Sikrer, at bæredygtighed, for så vidt muligt, indtænkes i opgaveløsningen
  • Har en rådgiverforsikring, der lever op til FRI’s krav

Hvis en virksomhed ønsker en eller flere af ovenstående erklæringer, skal de kontakte FRI's sekretariat på fri@frinet.dk med oplysningerne om det ønskede antal erklæringer, samt hvilket sprog erklæringerne ønskes på.

Læs mere

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.