FRI har udarbejdet nogle værktøjer, der kan begrænse din økonomiske risiko, samt tilføjet et par gode råd til forskellige situationer.

Hvor ofte risikerer du hele firmaets formue? Vi håber svaret er "aldrig" eller "meget sjældent", men skulle du komme i tvivl, har FRI udarbejdet nogle værktøjer og gode råd, der kan hjælpe med at begrænse din økonomiske risiko.

Risikoen for et projekt til 10.000 kr. kan sagtens udvikle sig til at krav om mange millioner kroner i erstatning.

Så:

Sørg for at lave en skriftlig aftale

Det bedste er selvfølgelig en rigtig kontrakt. Men hvis der er tale om en helt simpel opgave eller en, der skal gå hurtigt fx efter en telefonsamtale - så send en mail med ordrebekræftelse, hvori du bekræfter, at aftalen er indgået, hvad aftalen indeholder for så vidt angår ydelse og pris, ansvarsbegrænsning, samt at du arbejder efter ABR 89's regler.

Bed klienten om at kvittere for, at han er enig i aftalen - gerne som forudsætning for, at du igangsætter arbejdet. Selv hvis du ikke skriver denne forudsætning om accept og igangsætter arbejdet, så er du bedre stillet, end hvis du slet ikke havde sendt en ordrebekræftelse.

Sørg altid for(så vidt muligt) at bruge ABR 89 som grundlag for dine aftaler. ABR 89 er et afbalanceret grundlag for rådgiverkontrakter. Med afbalanceret forstås, at det er rimeligt både for bygherre og for rådgiver - og frem for alt afklarer det en lang række tvivlstilfælde. Hvis ABR 89 er grundlaget for aftalen, er ansvaret for indirekte tab - altså fx driftstab - undtaget.

Sørg for at aftale en ansvarsbegrænsning

Dette er ikke indbygget i ABR 89. Din forsikring som medlem af FRI dækker op til en vis sum, men hvis du begår fejl, og kravet er større, så må du selv betale! Læs gode råd i Forsikrings-Håndbogen, især kan kapitel 8's infoskrivelse 1.6 give gode råd.

Se flere FRI-vejledninger

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.