Gode Råd om Udbud

FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i marts 2023.

De gode råd giver et hurtigt overblik over både udbud af rådgivning og entrepriser, såvel over som under tærskelværdierne. Pjecen er tænkt som et dynamisk dokument, som vil blive opdateret løbende, så udviklingen i fortolkning og praksis i klagenævnet til stadighed følges. 

 

Se flere FRI-vejledninger

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.