Pjecer - Simple udbud

FRI er blevet opfordret til at lave en helt kort version –”one-pager”- om reglerne for indkøb af små rådgiveropgaver. Det er nu sket, så forrest i pjecen ”Simple Udbud” er der en ultrakort gennemgang af de regler, der gælder for indkøb under tærskelværdien. Der er så under de enkelte emner links til en lidt mere uddybende forklaring i pjecen.

Pjecen er lavet både i en generel form og i en version rettet specielt mod forsyningsselskaberne, der ofte kan udbyde efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

FRI har desuden i samarbejde med Dansk Fjernvarme udarbejdet en kort vejledning til, hvordan fjernvarmeselskaberne kan købe rådgivende ydelser lettest muligt. Samarbejdet har haft til formål at gøre udbudsprocessen mellem fjernvarmeselskaber og rådgivende ingeniørvirksomheder lettere og mere overskuelig. Vejledningen kan findes her eller på Dansk Fjernvarmes hjemmeside

Spørgsmål til samarbejdet eller materialet kan rettes til FRI’s vicedirektør Ulla Sassarsson på us@frinet.dk eller konsulent Frederikke Vorborg på flv@frinet.dk.

Se flere FRI-vejledninger

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.