Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud

FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.


 

Aftalen indeholder i alt 3 forskellige løsninger, hvoraf en er særligt velegnet til rådgivere, der gerne vil finde det bedste tilskud til deres kunder, men ikke selv ønsker at have kontakten til et energiselskab og håndtere de krav, der stilles til dokumentation og kvalitetssikringssystem. Samarbejdet med Viegand Maagøe sikrer, at dokumentationen altid lever op til gældende regler, og at tilskuddet er blandt markedets bedste.

Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været markedets største uvildige formidler at energiselskabernes energisparetilskud. Den nye samarbejdsaftale sikrer gennemsigtighed i hele forløbet, og gør det enkelt at tilbyde kunderne et af markedets højeste tilskud til energibesparelser pt. op til 38 øre/kWh. Tilskuddet kan bruges både til eksisterende bygninger/anlæg og ved nybyggeri.

Se samarbejdsaftalen.

Udover samarbejdet med Viegand Maagøe, har FRI også indgået aftaler med SEAS-NVE, NRGi Net og Energisparesiden. Se samlet side med energispareaftalerne.

 

 

Læs mere

En guide til den gode forhåndsdialog
En guide til den gode forhåndsdialog
FRI er sammen med en række af byggeriets markante aktører gået sammen om en guide, der skal effektivisere byggesagsbehandling gennem den gode forhåndsdialog.
Gode Råd om Udbud
Gode Råd om Udbud
FRI har i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er senest revideret i oktober 2020.