Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet

FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.


 

Sammenstillingerne af reglerne er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem regelsættene. 

Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet

Sammenstilling af AB 18 og AB 18 forenklet

Læs mere om samme emne